Aktuellt inom växttorvområdet

Svensk Torv är medlem i Growing Media Europe, GME som är en efterföljare till EPAGMA (European Peat and Growing Media Association).

Energitorvproducenterna har bildat en sammanslutning som heter Energy Peat Europe (www.energypeat.eu) och odlingssubstratproducenterna har bildat Growing Media Europe (www.growing-media.eu).

Growing Media Europe (GME) arbetar för producenter av odlingssubstrat och jordförbättringsmedel genom att påverka lagstiftning och arbeta för rättvisa handelsvillkor. Arbetet bedrivs med ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Organisationen har sitt säte i Bryssel för att kunna påverka europapolitiken så effektivt som möjligt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  1. Harmonisering av nationell lagstiftning som rör odlingssubstrat
  2. Miljöcertifiering genom Responsibly Produced Peat
  3. Livscykelbedömning av odlingssubstrat
  4. Growing Media Fora – workshops och liknande där branschen träffar beslutsfattare
  5. Påverkan av regler för EU:s Eco-label
  6. Ekologisk växtodling
Länkar