januari 2020

Remissyttrande på Rapport Deluppdrag 2 om kontroll av hållbarhetskriterier

Svensk Torv anser att torv är ett långsamt förnybart bränsle och bör likställas med den biomassa som beskrivs och behandlas i utredningen. Torvskörd i Sverige sker på ett hållbart sätt och branschföreningen anser det fullt rimligt torv ingår i de bränslen vars hållbarhetskriterier kontrolleras i förnybartdirektivet. Energimyndigheten fick i maj 2019 i uppdrag att analysera …

Remissyttrande på Rapport Deluppdrag 2 om kontroll av hållbarhetskriterier Läs mer »

Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle

Branschföreningen Svensk Torv deltog när Energiföretagen presenterade Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle. Denna färdplan är viktig för Svensk Torv eftersom torv och trädbränsle utgör bioenergi som via kraft- och fjärrvärmeverk i Sverige kan producera fossilfri el. Energibranschen kommer att möta samhällets ökande efterfrågan på fossilfri el, när och där den efterfrågas. Det är slutsatsen när …

Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle Läs mer »

Läget på energimarknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen

Januari 2020 I marknadsbrevet från Energimyndigheten redogörs för marknadsutvecklingen med spotpriser för både biodrivmedel och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs även ett antal aktuella marknadshändelser. I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om skatteförändringar på bensin och diesel efter årsskiftet, biojetbränsle i Nederländerna, investeringar och ägarbyten i biokraft och fjärrvärme släsaamt satsningar på infångningstekniker för koldioxid. …

Läget på energimarknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen Läs mer »

Färdplan bioenergi

– så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige Igår presenterade Svebio sin rapport Färdplan bioenergi – så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige. Biobränslen från torv finns med i färdplanen och beräknas ha en potential att öka från 1 TWh till 5 TWh. Svensk Torv anser att denna färdplan är mycket …

Färdplan bioenergi Läs mer »

Årsmöte i Branschföreningen Svensk Torv

Alla medlemmar i Branschföreningen Svensk Torv och Stiftelsen Svensk Torvforskning hälsas välkomna till årsmötet som anordnas den 11-12 mars utanför Uppsala. På våra medlemssidor kan du läsa mer och anmäla dig >> Om du har glömt lösenordet kontakta info@svensktorv.se så får du hjälp.

Med biogas och jord i tankarna

Biogasproduktion ger en näringsrik restprodukt som blandad med torv ger en utmärkt odlingsjord. Tomat & chilijord är resultatet av gemensam produktutveckling mellan jordtillver­kare och biogasproducent. Organiskt avfall är rikt på både energi och växtnäring. I en biogas­anläggning övergår energin i avfal­let till biogas (metan) i en process kallad rötning. Biogasen kan sedan användas som fordonsbränsle …

Med biogas och jord i tankarna Läs mer »

​8000-åriga träd funna i torvmosse utanför Östersund

En 8000 år gammal tall har hittats i en torvmosse strax utanför Östersund, Jämtland. Det välbehållna gamla trädet har en historia att berätta och kan ge kunskap om hur klimatet utvecklats genom årtusenden. Geologiforskaren Johannes Edvardsson vid Lunds universitet fick tips från Jämtkrafts personal som hittade stockarna när de skördade torv på Ope-Brynjeflon. – Varje …

​8000-åriga träd funna i torvmosse utanför Östersund Läs mer »

Responsibly Produced Peat

Förra året fokuserade RPP – Responsibly Produced Peat, på att sprida kunskap om vad som faktiskt behöver göras för certifiering av torvproduktionen. Läs mer om det och deras arbete framåt i RPPs nyhetsbrev.Där kan du bland annat även läsa om den första RPP-certifieringen som ges till Kekkilä Oy i Finland och den intervju som Svensk Torv gjorde med Landsbygdsminister …

Responsibly Produced Peat Läs mer »

Torvmarkernas mossor i ny Nationalnyckelvolym

I december 2019 kom den fjärde och sista boken som knyter ihop presentationen av bladmossor i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Volymen Vitmossor–knappnålsmossor blir tillsammans med de tre tidigare utgivna volymerna en komplett presentation av Sveriges cirka 800 bladmossor. Arbetet med att kartlägga Sveriges alla bladmossor är klart. Den fjärde och sista volymen beskriver …

Torvmarkernas mossor i ny Nationalnyckelvolym Läs mer »