Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle

Branschföreningen Svensk Torv deltog när Energiföretagen presenterade Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle. Denna färdplan är viktig för Svensk Torv eftersom torv och trädbränsle utgör bioenergi som via kraft- och fjärrvärmeverk i Sverige kan producera fossilfri el.

Energibranschen kommer att möta samhällets ökande efterfrågan på fossilfri el, när och där den efterfrågas. Det är slutsatsen när Energiföretagen Sverige presenterade ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle” inom ramen för Fossilfritt Sverige.

Här kan du läsa mer om färdplan el.

Per Holm och Pernilla Winnhed från Energiföretagen Sverige presenterade färdplanen.

Per Holm och Pernilla Winnhed från Energiföretagen Sverige presenterade färdplanen.

Därefter berättade tre av Energiföretagens medlemmar, Vattenfall, Övik Energi och Jämtkraft om färdplanens betydelse för deras verksamhetsområden.

bildtext: Annika Viklund, vd Vattenfall eldistribution, Erik Brandsma, vd Jämtkraft och Kristina Säfsten, Vd Övik Energi

Annika Viklund, vd Vattenfall eldistribution, Erik Brandsma, vd Jämtkraft och Kristina Säfsten, Vd Övik Energi.

Genom Naturskyddsföreningen, Svenskt Näringsliv och Svenska kraftnät fick vi Omvärldens reflektioner på Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle.

Färdplan el

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier, Lina Håkansdotter chef för avdelningen för hållbarhet och infrastruktur, Svenskt Näringsliv, Lotta Medelius-Bredhe generaldirektör Svenska kraftnät, Johanna Sandahl ordförande Naturskyddsföreningen samt Ingrid Bonde ordförande Klimatpolitiska rådet

Efter detta hölls en politikerpanel där riksdagspolitiker reflekterade på färdplanen och de uppmaningar den riktar till politiken.  Lorentz Tovatt menade att mycket av elbehovet kan effektiviseras.

Bildtext: Lorentz Tovatt och panelmoderator Anja Alemdar Energiföretagen

Lorentz Tovatt och panelmoderator Anja Alemdar Energiföretagen

Mattias Bäckström Johansson SD, Lars Hjelmered M, Lorentz Tovatt MP

Mattias Bäckström Johansson SD, Lars Hjelmered M, Lorentz Tovatt MP
  
Här kan du läsa mer om färdplan el.

Länkar