januari 2019

Inbjudan till Seminarium om Responsibly Produced Peat

Detta seminarium, som hålls i anslutning till Svensk Torvs årsmöte, är öppet för alla som är intresserade av att veta mer om vad certifieringen innebär. Det riktar sig till torvproducenter, miljökonsulter, täkthandläggare och tjänstemän vid myndigheter samt företrädare för miljöorganisationer. Sedan några år tillbaka finns en internationell miljöcertifiering för växttorvtäkter och produkter framställda av torv från dessa …

Inbjudan till Seminarium om Responsibly Produced Peat Läs mer »

God tillgång till strötorv och stor efterfrågan

Sommaren 2018 var extremt varm och solig. Den torra och varma sommaren innebar en väldigt liten halmskörd. Men hur påverkades torvskörden och torvströförsäljningen? Sommaren 2018 var extremt varm och solig. Enligt SMHI fick hela Sverige en varm och solig sommar. I större delen av Götaland och Svealand var det den varmaste sommaren som uppmätts. Det var även en …

God tillgång till strötorv och stor efterfrågan Läs mer »

Framtidens fjärrvärme

För nionde året i rad genomförs konferensen Framtidens Fjärrvärme i Stockholm den 12–13 mars 2019. Många praktikfall kommer att presenteras som ger dig som deltagare möjlighet att ta del av strategier och erfarenheter från aktörer i framkant. Bland annat kommer Fabian Levihn från Stockholm Exergi och berättar om Parisavtalet och kolsänkor och Sandvik Coromants fjärrvärmesatsning – …

Framtidens fjärrvärme Läs mer »

Årsmöte 2019 i Jönköping

Alla medlemmar i Branschföreningen Svensk Torv och forskningsstiftelsen TorvForsk hälsas välkomna till årsmötet som anordnas den 6-7 mars i Jönköping. På inloggningssidorna kan du läsa mer och anmäla dig. >> Om du har glömt lösenordet till medlemssidodrna, maila info@svensktorv.se för att få ett nytt.

TFCs årsmöte 2018

Den 4 oktober höll Torvfabrikernas Centralförening (TFC) sitt etthundraandra årsmöte, denna gång i Alingsås. Som framgår är det en förening med stolta anor som återigen möttes. TFC bildades under första världskrigets hårda villkor och har sedan levt vidare i olika former fram till idag då i princip samtliga av landets växt- och strötorvproducenter är medlemmar i …

TFCs årsmöte 2018 Läs mer »

Ny energitorv på önskelistan

Krönika i tidningen BIOENERGI nr 6 2018 Neova och Branschföreningen Svensk Torv är båda medlemmar i EPE och organisationen är ett av våra främsta organ för att representera energitorvbranschen på EU-nivå. Målet är att vi ska åstadkomma en ansvarsfull användning av torv som en inhemsk och lokal energikälla inom EU. För detta krävs kunskap om vad fjärr- …

Ny energitorv på önskelistan Läs mer »

Halmbristen gav uppsving för torven

Artikel ur Enköpings-Posten Bristen på foder verkar inte vara lika allvarlig som man befarade i höstas. Bristen på halm har däremot gett ett uppsving för försäljningen av torv. Bristen på halm och även kutterspån är stor i år vilket fått en positiv effekt för strö- och foderföretaget RS Mustang i Härkeberga. Där har försäljningen av …

Halmbristen gav uppsving för torven Läs mer »

EU:s nya gödselmedelsförordning missar målet

För Svensk Torvs medlemmar som är producenter av odlingssubstrat till växter, ser EU:s nya gödselmedelsförordning ut att vara till mer skada än nytta. Det såg ett tag ut som hela det nya lagförslaget skulle haverera men vid trialogen mellan EU:s tre styrande organ, Kommissionen, Rådet och Parlamentet, den 20 november enades man om några av knäckfrågorna för mineralgödselmedel och förslaget kommer att baxas vidare. Det var framförallt …

EU:s nya gödselmedelsförordning missar målet Läs mer »

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019

Dags att agera på Energimyndighetens rapport: Nu finns det möjlighet att tycka till om torvens roll i det svenska energisystemet.Det är viktigt för torvens framtid att vi i torvbranschen lämnar remissyttrande på denna rapport. Remissvaren ska ha vara Miljö- och energidepartementet tillhanda senast den 5 april 2019. Se bifogat brev från Regeringskansliet >>Se bifogad rapport rapport …

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019 Läs mer »