TFCs årsmöte 2018

Den 4 oktober höll Torvfabrikernas Centralförening (TFC) sitt etthundraandra årsmöte, denna gång i Alingsås.

Som framgår är det en förening med stolta anor som återigen möttes. TFC bildades under första världskrigets hårda villkor och har sedan levt vidare i olika former fram till idag då i princip samtliga av landets växt- och strötorvproducenter är medlemmar i föreningen. Idag sköts den näringspolitiska bevakningen genom Svensk Torv. TFC fungerar mera som en kamratförening och äg­nar sig främst åt studieresor och olika utbildningsinsatser.

Detta år genomfördes en studieresa till Polen i slutet av augusti. Ett femtontal medlemmar deltog i en resa till Warszawa där vi tittade på bland annat ett våtmarksåter­ställningsprojekt och for sedan vidare norrut till företaget Lasland/ Kronen Substrat där vi besåg såväl täkter som substratproduktion. Dessutom fick vi ta del av ett intres­sant återställningsprojekt då man planterat amerikanska storfruktiga blåbär på 30 hektar slutskördad torvmark. Plockning av bären pågick för fullt och framförallt såg man värdet i att kunna erbjuda lokal arbetskraft en extra inkomstkälla. Resan avslutades i Gdansk.

TFCs ordförande Stefan Östlund och Silke Kumar från Torfwerk Moorkultur Ramsloh
TFCs ordförande Stefan Östlund och Silke Kumar från Torfwerk Moorkultur Ramsloh

I samband med årets årsmöte hade vi bjudit in Silke Ku­mar från tyska Rahmslooh Moorkultur, en torvproducent som satsat mycket på återställning och inte minst provat s.k. Sphagnum Farming i större skala. Silke delade med sig många värdefulla praktiska erfarenheter från ett nära 20-årigt arbete med vitmossodling. Ett mycket uppskat­tat inslag på årsmötet. I tillägg delade Sabine Jordan från SLU med sig av sina tankar kring ”Klimatsmart Sphag­num”.

Sabine Jordan från SLU
Sabine Jordan från SLU

Därefter hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar och val. Den nya styrelsen består liksom föregående år av Stefan Östlund, ordförande, Magnus Nobel, vice ordförande, Claes Bohlin, ombudsman/kassör, Mattias Andersson, Anders Hjalmarsson, Kurt Johansson och Ulla Kindfors som adjungerad sekreterare. Styrelsesuppleanter är Mats Andersson, Claes Andreasson, Eric Hjalmarsson, Leif Ols­son och Mikael Wågesson.

Mikael Wågesson, Leif Olsson, Stefan Östlund samt Claes Bohlin
Mikael Wågesson, Leif Olsson, Stefan Östlund samt Claes Bohlin
Magnus Nobel, Johan Funke, Pelle Bäfwer, Göran An¬dersson samt Kurt Johansson
Magnus Nobel, Johan Funke, Pelle Bäfwer, Göran An¬dersson samt Kurt Johansson
Länkar