mars 2020

Industrimuseet som levandegör torvbruket

Ryttarens Torvströmuseum är en förening som driver ett industrimuseum i Småland som visar torvbrukets historia. Lisa Hartelius är en av styrelsemedlemmarna och barnbarnsbarn till Ryttarens grundare Nils Hartelius. Läs mer i senaste numret av föreningens informationsskrift Balmagasinet. Svensk Torv har också uppmärksammat ryttarens Torvströmuseum i en artikel 2017 som finns på hemsidan.  Läs mer i senaste […]

Industrimuseet som levandegör torvbruket Läs mer »

Ordlista för bioenergi

Nu har Svebio publicerat en ordlista för bioenergi. Det är en utmärkt förteckning över olika begrepp, termer och förkortningar som används i branschen.   Länka gärna ordlistan där det passar så att intresserade personer kan nå den. Svebio tror att det bl.a. är viktigt att ungdomar, gymnasister och andra studerande kan hitta fram till enkla förklaringar och till deras hemsida för mer

Ordlista för bioenergi Läs mer »

Energitorv kan rädda Sveriges beredskap

Energibranschen har en avgörande roll i coronakrisen. I takt med att skogsavverkningarna minskar på grund av corona riskeras det bli brist på trädmassa till kraft- och fjärrvärmeverken. Dessutom kan den minskade avfallsimporten på grund av coronarestriktioner  bidra till ett ökat behov av biobränslena träd och torv. Därmed får energitorv en alltmer viktig beredskapsroll som måste synliggöras.  

Energitorv kan rädda Sveriges beredskap Läs mer »

Nytt om torv i Viola

Svensk Torv har regelbundet en egen redaktionell sida  i tidningen Viola, som är trädgårdsnäringens ledande branschtidning. Nu har ett nytt nummer av Viola utkommit med en ny sida från Svensk Torv där vi berättar om paludikultur, våtmarksodling, och informerar om torbrukets viktiga roll för Sveriges självförsörjning i coronakrisen.   Ladda ner och läs mer på vår

Nytt om torv i Viola Läs mer »

Oron är mycket stor bland svenska odlare

Nu står odlingssäsongen för dörren. Torvbranschen levererar odlingssubstrat till butiker och garden centers och det finns en rädsla för att dessa kan tvingas att stänga på grund av coronaviruset. Nu är det viktigare än någonsin att köpa svenska trädgårdsprodukter för att rädda arbetstillfällen och svenska odlare.   Ladda ner och läs pressmeddelandet från Blomsterfrämjandet här – Högsäsongen

Oron är mycket stor bland svenska odlare Läs mer »

Utökade låne- och garantimöjligheter till företag i Sverige

Pressmeddelande från regeringen Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterar idag ytterligare åtgärder för att mildra virusutbrottets effekter på svenska jobb och företag. En rad åtgärder som ska underlätta för svenska företag, särskilt små och medelstora, att finansiera sig i ett besvärligt läge presenteras idag. Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka

Utökade låne- och garantimöjligheter till företag i Sverige Läs mer »

Torvbruket viktigt i coronakrisen

Branschföreningen Svensk Torv  uppvaktar Näringsdepartementet och Riksdagen med anledning av Coronaviruset.  I ett brev till Näringsdepartementet och Riksdagen uppmärksammar Branschföreningen Svensk Torv det allvarliga läget och instämmer med LRF:s inspel till regeringen om livsmedelssäkerheten i krisen med coronaviruset, det vill säga: Klassificera företag i hela livsmedelskedjan som en prioriterad och samhällsviktig funktion i samhället. Stora

Torvbruket viktigt i coronakrisen Läs mer »

Forskning om smartare skogsplantering

380 miljoner skogsplantor sätts varje år i torvbaserad jord. Per Nordin forskar om hur framtidens föryngringar kan bli smartare. Med nya hjälpmedel öppnas möjligheter att anpassa varje skogsplanta efter förutsättningarna. Per Nordin är en av doktoranderna inom Fras (Framtidens skogsskötsel i södra Sverige), ett forskningsprojekt där en hel del handlar om att dra nytta av

Forskning om smartare skogsplantering Läs mer »