Forskning om smartare skogsplantering

380 miljoner skogsplantor sätts varje år i torvbaserad jord. Per Nordin forskar om hur framtidens föryngringar kan bli smartare.

Med nya hjälpmedel öppnas möjligheter att anpassa varje skogsplanta efter förutsättningarna. Per Nordin är en av doktoranderna inom Fras (Framtidens skogsskötsel i södra Sverige), ett forskningsprojekt där en hel del handlar om att dra nytta av nya digitala verktyg. 

Här kan du läsa nyhetsbrevet från insttutonen för sydsvensk skogsvetenskap/Sveriges lantbruksuniversitet
 
Har kan du läsa tidigare nyhetsbrev från Skog Alnarp

Länkar