maj 2020

Svenskt torvbruk är grönare än du tror

Välkommen till vår specialutgåva av Branschföreningen Svensk Torvs tidning. Vi gör den för att samla fakta om Sveriges hållbara torvbruk, som är unikt jämfört med andra länder i Europa. Specialutgåva av Tidningen Svensk Torv Anledningen är att vi märkt att många – allt från politiker och myndigheter till journalister och konsumenter – saknar information om vad torv …

Svenskt torvbruk är grönare än du tror Läs mer »

Arbetslösa matchas till de gröna näringarna

Vi är nöjda över att regeringen lyssnat på vårt och LRFs upprop och nu satsar för att underlätta för de gröna näringarna. Regeringens pressmeddelande Regeringen satsar för att underlätta för de gröna näringarna när säsongsarbetarna från andra länder uteblir. 11 miljoner kronor satsas för att underlätta matchning av arbetslösa till de gröna näringarna. Trädgårdsnäringen och …

Arbetslösa matchas till de gröna näringarna Läs mer »

Nyhetsbrev IPS

IPS ( International Peatland Society) Snippet är ett nyhetsbrev som ges ut till medlemmar och övriga torvintresserade.  Här kan du läsa nyhetsbrevet nr 5/2020 >> Här kan du läsa mer om IPS >>

World Peatlands Day 2020

World Peatlands Day firas den 2 juni varje år och arrangeras av IPS – International Peatlands Society.   Stiftelsen Svensk Torvforskning är medlemmar i IPS och delaktiga i arbetet för hållbart torvbruk i hela världen.  Året världsdag för torvmarker och torv arrageras digitalt den 2 juni. Via deras facebooksida kan du läsa mer och anmäla dig. …

World Peatlands Day 2020 Läs mer »

Betänkande Vägval till en klimatpositiv framtid

Svensk Torvs remissvar Svensk Torv anser att det vetenskapliga underlaget om återvätningsinsatserna av både skogs- såväl jordbruksmark är för bristfälligt i de slutsatser som utredningen kommer fram till. Ingen jämförelse med andra alternativ till återvätning som finns redovisas i utredningen. Det finns oklarheter om hur skötseln och kontrollen av den föreslagna återvätningen ska ske vilket …

Betänkande Vägval till en klimatpositiv framtid Läs mer »

Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Svensk Torvs remissvar Branschföreningen Svensk Torv anser att den nuvarande lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter ska fortsätta gälla och att den inte ska ingå i Miljöbalken som föreslås. Det främsta argumenten är att konsekvenserna av denna föreslagna lagändring har inte utretts tillräckligt. Om den tas in i Miljöbalken, som redan nu är omfattande, är …

Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter Läs mer »

Remissvar om elcertifikat

Branschföreningen Svensk Torv har svarat på remissen om elcertifikat. Í svaret framhåller Svensk Torv att torv omfattas av elcertifikatssystemet har ett positivt signalvärde som balanserar att det även ingår i utsläppshandeln. En bred och genomgripande analys av energitorvens situation är angelägen, särskilt då svavelgranulat som ersätter torv i fjärr- och kraftvärmeverken är klassat som ett …

Remissvar om elcertifikat Läs mer »