Arbetslösa matchas till de gröna näringarna

Vi är nöjda över att regeringen lyssnat på vårt och LRFs upprop och nu satsar för att underlätta för de gröna näringarna.

Regeringens pressmeddelande

Regeringen satsar för att underlätta för de gröna näringarna när säsongsarbetarna från andra länder uteblir. 11 miljoner kronor satsas för att underlätta matchning av arbetslösa till de gröna näringarna.

Trädgårdsnäringen och skogsnäringen har akuta svårigheter att rekrytera säsongsanställd personal till fältarbeten som plantering, växthusarbete och skörd. Situationen orsakas av reserestriktioner för säsongsarbetare kopplat till coronaepidemin.

Regeringen satsar nu 11 miljoner kronor så att grönsaker och bär kan skördas och skogsplantor som annars förstörs kommer i jorden. Ett befintligt uppdrag till Tillväxtverket där Lantbrukarnas riksförbund och Arbetsförmedlingen samarbetar förstärks. Takten i matchningen av arbetssökande till de gröna näringarna ska höjas. Siktet är inställt på rekrytering av arbetslösa och ungdomar.

Presskontakt: Simon Andersson, Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
tfn: 073-032 60 36, e-post: simon.andersson@regeringskansliet.se
Här kan du läsa pressmeddelandet på regeringens hemsida.
 

Torvbruket viktigt i coronakrisen

Här kan du även läsa mer om Branschföreningen Svensk Torv  uppvakting av Näringsdepartementet och Riksdagen med anledning av Coronaviruset.  
 

Foto: Thomas Merlöv
Foto: Thomas Merlöv
Länkar