januari 2023

Förtydligande: ta tillvara torven före återvätning

Branschföreningen Svensk Torv motsätter sig inte återvätning där så är möjligt och lämpligt, men anser att råvaran torv först bör tillvaratas för att ge ett bättre efterbehandlingsresultat men också för att råvaran inte ska förslösas utan komma samhället till nytta. Torvbruket och Branschföreningen är måna om ett fortsatt svenskt torvbruk och förespråkar istället att torven […]

Förtydligande: ta tillvara torven före återvätning Läs mer »

Torv betyder mycket för tillgången på livsmedel

Torv har en avgörande roll för tillgången på mat, menar Jaco Dijkshoorn på Kekkilä-BVB som är ett av Europas ledande företag inom odlingssubstrat för professionell odling och den största producenten av jord för hem och trädgård.  – Torv är den råvara som representerar den största volymen på marknaden vad gäller odlingssubstrat. Ser man till hela

Torv betyder mycket för tillgången på livsmedel Läs mer »

Återvätningens fördelar ifrågasätts av forskningsstudie

Studien stödjer Svensk Torvs invändningar Resultat från en vetenskaplig studie vid Lunds universitet stärker Branschföreningen Svensk Torvs invändningar om att ” Nyttan av våtmarker i områden, som i framtiden har torka på sensommaren, är sannolikt mindre än vad man tidigare trott.”I studien framhålls att resultaten kan bli ”användbara när det kommer till att undersöka hur

Återvätningens fördelar ifrågasätts av forskningsstudie Läs mer »

Media en megafon för klimatrörelsen enligt ny rapport

Medierapporteringen har blivit en megafon för klimatrörelsens intressen, konstaterar Näringslivets Medieinstitut i en rapport. Ingen av de redaktioner som ingår i analysen har vid något tillfälle gjort en kritisk granskning av klimatrörelsen. Samtidigt har miljöorganisationerna fått rollen som expert med stor makt och media blivit som en megafon för deras intressen. Näringslivets Medieinstitut (NMI) bevakar

Media en megafon för klimatrörelsen enligt ny rapport Läs mer »

Torven en het fråga i Bryssel

Flera länder i Europa har som mål att minska torvanvändningen trots att torven inte har något ersättningsmaterial i tillräcklig utsträckning, varken kvalitetsmässigt eller i mängd. Därför hävdar Branschföreningen Svensk Torv att torven är oersättlig som del i odlingssubstrat och att minskad skörd kan utsätta samhället för stora risker. Både livsmedel och växter för en grön

Torven en het fråga i Bryssel Läs mer »

Återupprätta torvbruket

Två kommittémotioner, det vill säga motioner som hela partiet står bakom, som yrkar på stöd för torvbruket har lämnats in av Sverigedemokraterna. Det är det enda parti som inför riksdagsåret skrivit motioner som yrkar på att torvbruket och torv ska stödjas och bevaras. Till skillnad från enskilda motioner som endast den eller de riksdagsledamöter som

Återupprätta torvbruket Läs mer »

Svensk produktion av odlingssubstrat

Branschföreningen Svensk Torv har genomfört en omfattande enkät bland sina medlemmar för att kartlägga vad som produceras med svensk växttorv, samt vilka andra material som används vid produktion av odlingssubstrat. Delar av resultatet från Sverige kommer att ingå i en större undersökning som vår europeiska branschorganisation Growing Media Europe har initierat för att skapa ett

Svensk produktion av odlingssubstrat Läs mer »

Bort från torven?

Den 22 november anordnade det tyska federala ministeriet för livsmedel och jordbruk (BMEL) och byrån för förnybara resurser (FNR) en webinarium med titeln ”Off the peat path – Suitability and availability of alternative substrates for peat use in European horticulture”. Tyskland har som mål att fasa ut torv till fritidsodlingen fram till 2026. I kommersiell

Bort från torven? Läs mer »