Media en megafon för klimatrörelsen enligt ny rapport

Medierapporteringen har blivit en megafon för klimatrörelsens intressen, konstaterar Näringslivets Medieinstitut i en rapport. Ingen av de redaktioner som ingår i analysen har vid något tillfälle gjort en kritisk granskning av klimatrörelsen. Samtidigt har miljöorganisationerna fått rollen som expert med stor makt och media blivit som en megafon för deras intressen.

Näringslivets Medieinstitut (NMI) bevakar saklighet, opartiskhet och pressetik. Syftet är att höja kvaliteten i svenska nyhetsmedier genom kritisk granskning och öppen diskussion. NMI sammanställer därför bland annat rapporter där de analyserar olika aktuella ämnen.

I en färsk rapport ”Klimatmakthavare i medierna” har projektledare Pamina Falck studerat hur klimat- och miljöorganisationers aktioner och ställningstaganden fått en central position i en av vår tids viktigaste frågor; klimatet.

Det är Dagens Nyheter, Sveriges Television och Sveriges Radio som granskats. De ”klimatmakthavare” som ingår i rapporten är Skydda Skogen, Fridays for Future, Extinction Rebellion, Greenpeace, Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen. Värt att notera är att Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen erhåller skattefinansierade statsbidrag för sin verksamhet och SVT och SR är statliga public servicebolag.

Miljöorganisationernas aktioner, projekt, mindre tävlingar uppmärksammas stort trots mycket små insatser med endast ett fåtal deltagare. I rapporten står att nyhetsvärderingen går att ifrågasättas. Rapporteringen om Fridays for Future kan liknas vid reklam. Överhuvudtaget får miljöorganisationerna en roll som inte ifrågasätts och de får en roll som experter där medierapporteringen ligger i linje med organisationernas problemformuleringar. Det är vanligt att utspelen ”blir nyhetsinslag där den kritiserade parten ställs i svaromål”, enligt rapporten.

Ytterligare ett exempel på den snedvridning som råder är att ”medierna rapporterar om klimatrörelsens samlade kritik i ett visst ämne utan att andra relevanta perspektiv – som ekonomisk tillväxt eller människors levnadsför-hållanden – lyfts fram”, sammanfattar Pamina Falck i rapporten.

”En saklig och allsidig rapportering om miljö och klimat kräver att olika infallsvinklar och motstridiga intressen presenteras och vägs mot varandra. Därtill har miljö- och klimatorganisationer en sådan ställning i samhället att de också bör behandlas som makthavare, och därmed också bli föremål för kritiska mediala granskningar” skriver Pamina Falck i ett gästinlägg den 30 oktober om rapporten i Svenska Dagbladet med rubriken: Sluta gulla med miljöorganisationerna.

Pamina Falck Näringslivets Medieinsitut
Pamina Falck Näringslivets Medieinsitut
Länkar