april 2021

Att torvbruket gör ett stort klimat- och miljöarbete är väldigt okänt

Ur tidningen Viola Vill du stötta att Sverige får bättre klimat och miljö samtidigt som landets livsmedelsförsörjning säkras? Då det bra att du använder torvbaserad jord och odlingssubstrat. Det svenska torvbruket är hållbart eftersom torv endast skördas på redan dikad torvmark, med inga eller ytterst låga naturvärden, samtidigt som det alltid krävs efterbehandling på avslutade torvtäkter. – […]

Att torvbruket gör ett stort klimat- och miljöarbete är väldigt okänt Läs mer »

DN ger bara halva sanningen om koldioxidflöden

pressmeddelande från Svebio Negativa utsläpp måste ingå i klimatanalysen.Dagens Nyheter glömmer att redovisa viktiga delar av den totala koldioxidbalansen när man den 15 april tar upp frågan om biogena koldioxidutsläpp i sin granskning av den svenska bioenergianvändningen. Man jämför med ekonomi och skriver att det är viktigt att redovisa både debet och kredit, men tidningen

DN ger bara halva sanningen om koldioxidflöden Läs mer »

Torv är viktigt för Sverige

Debattartikel i ATL Lantbrukets Affärstidning Vi är glada att riksdagspolitiker engagerar sig i det svenska, hållbara och viktiga torvbruket. Läs gärna Betty Malmbergs (M) debattartikel i ATL Lantbrukets Affärstidning. ”Med tanke på torvens alla nyttor ska torv från redan dikade torvmarker kunna fortsätta brukas, skriver Betty Malmberg (M). Vårkänslorna spirar och det harvas ute på fälten.

Torv är viktigt för Sverige Läs mer »

KSLA Nytt 1-2021

Årets första nummer handlar till stor del om hållbar livsmedelsförsörjning, nationellt och globalt.Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Ur innehållet: Så bygger vi en robustare livsmedelskedja Rivstart för växtnoden Hållbara livsmedelssystem måste tas på allvar Vatten

KSLA Nytt 1-2021 Läs mer »