KSLA Nytt 1-2021

Årets första nummer handlar till stor del om hållbar livsmedelsförsörjning, nationellt och globalt.
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.

Ur innehållet:

  • Så bygger vi en robustare livsmedelskedja
  • Rivstart för växtnoden
  • Hållbara livsmedelssystem måste tas på allvar
  • Vatten och mat i den perfekta stormen
  • Hur åstadkommer vi en långsiktigt hållbar utveckling?
  • Trädgårdsmässa på KSLA
  • Stiftelsen Hem i Sverige-fonden
  • Vad hade A. W. Bergsten och Ferdinand Boberg ihop?

KSLA Nytt & Noterat publiceras endast digitalt. Här hittar du den

Länkar