januari 2021

Odling i torv gör Sverige självförsörjande på bär

Ur tidningen Viola Torvbaserad jord har tillsammans med möjligheten att odla i tunnlar utvecklat bärodlingen. – Vi skulle kunna ersätta all import av jordgubbar med inhemska bär, säger Magnus Engstedt, bärrådgivare på Bärfrämjandet.  Bärfrämjandet drivs av bärsektionen inom LRF Trädgård med syfte att främja svenskodlade bär och svenska bärodlare. Idag sker jordgubbsodlingen i Sverige på 2 […]

Odling i torv gör Sverige självförsörjande på bär Läs mer »

Moderat riksdagsledamot efterlyser åtgärder för det svenska torvbruket

”Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att ingjuta framtidstro i torvnäringen och för att tillförsäkra plantskolor och trädgårdsodlare tillräckligt med högkvalitativt  lokalproducerat odlingssubstrat?” Denna fråga har Betty Malmberg, riksdagsledamot (M)  i Miljö- och Jordbruksutskottet  ställt till landsbygdsminister Jennie Nilsson den 27 januari 2021. I sin skrivelse framhåller Betty Malmberg det svenska torvbrukets centrala roll för skogsplanteringen

Moderat riksdagsledamot efterlyser åtgärder för det svenska torvbruket Läs mer »

Förstärkning i styrelsen för RPP

RPP (Responsibly Produced Peat) är ett certifieringssystem för ansvarsfull användning, förvaltning och restaurering av torvmarker i Europa. All torv som skördas i Sverige  blir automatiskt RPP-certifierad eftersom den svenska lagstiftningen uppfyller samma krav som ställs på certifieringen. Dessutom skördas den enbart på dikade torvmarker som människan redan påverkat genom att dränera för att utöka jord- och skogarealen. Detta

Förstärkning i styrelsen för RPP Läs mer »

Kolning av torv i mila – en statlig försöksverksamhet

Torvbrukets historia AB Svensk Torvförädling var ett statligt bolag som bil­dades i samband med andra världskrigets utbrott för att säkra bränsleförsörjningen. Sedan 2018 ansvarar Riks­arkivet i Lund för arkivet från AB Svensk Torvförädlings verksamhet från 1939 till 1986 och i denna artikel berät­tar vi om en del av vad Svensk Torvförädling sysslade med, nämligen kolning

Kolning av torv i mila – en statlig försöksverksamhet Läs mer »

Internationella frukt och grönsaksåret 2021

GME uppmärksammar År 2021 har av FN utsetts till det internationella året för frukt och grönsaker, i syfte att bland annat öka medvetenheten om de närings- och hälsomässiga fördelarna med konsumtion av dessa. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation har utsett 2021  till ett internationellt år för frukt och grönsaker. Under 2021 kommer flera aktiviteter och evenemang att organiseras över hela världen för att öka

Internationella frukt och grönsaksåret 2021 Läs mer »

Torven i EU – spelar roll för hälsosamt och hållbart livsmedelssystem

Growing Media Europe (GME) samlar tillverkarna av odlingssubstrat i Europa och arbetar aktivt med att påverka beslutfattare i Bryssel om betydelsen av bra odlingssubstrat för produktion av säkra och hälsosamma livsmedel samt gröna miljöer för välbefinnande.Svensk Torv är medlemmar och be­vakar och rapporterar svensk politik, lagstiftning och handel till GME.  Growing Media Europe (GME) är

Torven i EU – spelar roll för hälsosamt och hållbart livsmedelssystem Läs mer »