Ryttarens Torvströmuseum

Industrimuseet som levandegör torvbruket

Ryttarens Torvströmuseum

Ryttarens Torvströmuseum är en förening som driver ett industrimuseum i Falköpings kommun, i Västra Götalands län, som visar torvbrukets historia. Det är en väl sammanhållen verksamhetsmiljö med ursprung från tidigt 1900-tal med fabrik, maskinhus, arbetarbostäder med ekonomibyggnader, sågverk, torvmossar och en smalspårig torvbana med lok och vagnar. Föreningen Ryttarens Torvströfabrik bildades våren 1999.
Läs mer om föreningen på ryttaren.nu >>