Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning, samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.

NYHETER

Vi laddar inför hösten

Vi har en intensiv höst framför oss med möten med Naturvårdsverket, Skogsindustrierna, Energiföretagen, forskningsinstitut samt med att besvara remisser och utredningar. Vi måste bland annat bemöta Miljödepartementets remiss SOU 2022:33 – Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen. På EU-nivå ligger Nature Restoration Law på remiss under sommaren och i höst

Läs mer »

Lyft fram energitorv som en lagringsbar energiresurs

Inför valet har energipolitiken fått en olycklig fokusering på kärnkraft som om det vore det enda alternativet till planerbar el för Sveriges energiförsörjning. Det gör att debatten inte blir bred och nyanserad utan hamnar i upprepningar om ”förnybar vind-och solkraft” som inte är planerbar kontra ”kärnkraft” som har fördelen av att vara planerbar. I det

Läs mer »

Torv spelar en avgörande roll för att förse världen med mat

Kekkilä-BVB är ett av Europas ledande företag inom odlingssubstrat för professionell odling och den största producenten av jord för hem och trädgård. Jaco Dijkshoorn, Director BUMaterials and Procurement på Kekkilä-BVB, ger här en inblick i råvarumarknaden för odlingssubstrat i Europa och torvens roll på marknaden. – Fördelarna med torv är att det är en råvara

Läs mer »

Synen på utsläppen vidgas i utredningsförslag

Klimatmålen ska utökas med att de konsumtionsbaserade utsläppen tas med. Detta är något som Svensk Torv framfört i sitt dialogmöte med utredarna. I delbetänkandet från Miljömålsberedningen som i början av april överlämnades till regeringen ställer sig samtliga åtta riksdagspartier bakom förslagen. Några av förslagen innebär att det klimatpolitiska ramverket ska kompletteras med mål om klimatpåverkan

Läs mer »

Politiskt stöd för torvbruket i Näringsutskottet

För första gången har tre partier; Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i Näringsutskottets betänkande lämnat reservationer som föreslår tillkännagivanden om ”satsningar på och ett främjande av torvutvinning”. Det räckte dock inte ända till beslut i Riksdagen eftersom de tre partierna inte fick någon majoritet för sitt stöd sitt stöd för det hållbara torvbruket i Sverige. –

Läs mer »

Ryttarens Torvströmuseum – en lok-al historia

Under hösten fick Föreningen Ryttarens Torvströfabrik ett fråga via Svensk Torv från Econovas vd Jeanette Tretten som erbjöd föreningen att ta hand om ett motorlok från en torvtäkt i Skåne. De rälsbundna transporterna där hade upphört, rälsen var uppriven och anläggningen skulle stängas. Econova hade inte heller någon användning av loket och alternativet var skrotning.

Läs mer »

Årsmöte i Sveriges mesta torvlandskap

Lite ovant var det för alla medlemmar som samlades för att för första gången på två år ha ett årsmöte på plats efter de senaste digitala möten då de inte kunnat träffats. På programmet stod årsmötesförhandlingar och en guidning i hur besluten tas i EU, men också en gemensam middag och ett studiebesök på två

Läs mer »

Svensk Torv på Nordiska Trädgårdsmässan

I år blev det äntligen en fysisk mässa när det var dags för Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan i Älvsjö, den 31 mars till 3 april. Branschföreningen Svensk Torv var en av utställarna på den uppskattade Rådgivningsgatan som FritidsOdlingens Riksorganisation (FOR) driver. Här kunde besökarna träffa experter inom respektive område och ställa frågor om allt som

Läs mer »

Ladda ner vår specialutgåva av Branschföreningen Svensk Torvs tidning. Här har vi samlat fakta om Sveriges hållbara torvbruk, som är unikt jämfört med andra länder i Europa.

VI ÄR MEDLEMMAR I

I slutet av 1800-talet köpte sig Anders Andersson en fastighet i Svensköps socken i Hörby i Skåne.

Till gården hörde en torvmosse som kom att bli hans öde. Den här mossfejden resulterade inte bara i ideliga rättegångar och böter för Anders utan också i att han fick utstå mycket spott och spe.

Lyssna på den spännande historien  i Sveriges Radios program Släktband.