Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning, samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.

NYHETER

Täkttillstånd, klimat- och miljöfrågor och okunskap

Den svenska torvbranschen har en hel del utmaningar och har så haft i många år. Ett företag som kämpar på och tror på en framtid för torv som odlingssubstrat är familjeföretaget Mullmäster som förvärvade Scanpeat för drygt fem år sedan. I en artikel i tidningen Viola berättar företaget bland annat tillståndsprocesserna för att få tillstånd

Läs mer »

Biologisk mångfald – var med och påverka standarden

Den svenska standarden för naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald, SS 199000 eller NVI-standarden som den också kallas, genomgår en omfattande revidering. Förslag till ny utgåva är ute på remiss under hösten 2021. I syfte att presentera den nya utgåvan och svara på frågor bjuder den tekniska kommittén för Naturvärdesinventering in till ett remisseminarium den 22 september,

Läs mer »

Torv – bästa basen för odlingsjord

Torven är ett av de viktigaste och mest använda naturliga växtsubstraten vid trädgårdsskötsel. Jordpåsen du bär hem till din trädgård är ofta baserad på torv. 380 miljoner skogsplantor drivs upp i torv varje år. Nästan alla odlade bär och grönsaker du äter är odlade i torv. Vår bransch förser förväntansfulla fritidsodlare med jordsäckar genom många

Läs mer »

Risk för brist på odlingstorv

Riksdagspolitiker besökte torvtäkt En enkät bland medlemsföretagen i Branschföreningen Svensk Torv visar att det snart kommer bli brist på svensk, hållbar torv – om inget görs. För att informera om den allvarliga situationen för torvbruket anordnades ett studiebesök för riksdagsledamöter och sakkunniga. Torv är en nödvändig råvara Torv är en nödvändig råvara för jord inom

Läs mer »

Torvbranschen ”skriker” efter nya tillstånd

De konsekvenser som det skulle få om torvproduktionen inte längre kan fortsätta behöver uppmärksammas allt mer och framförallt behöver politikerna få upp ögonen för hur det ser ut. Det anser branschföreningen Svensk Torv, som under veckan bjöd in ett antal riksdagsledamöter till Mosås, för att visa produktionen och klargöra de konsekvenser som inträffar om inte

Läs mer »

EU’s nya gödselmedelsförordning ​

Viktig information till alla medlemmar med växttorv och odlingssubstrat i Svensk Torv. I juli nästa år träder EU’s nya gödselmedelsförordning (Fertilizer Product Regulation, FPR) i kraft. Alla som exporterar odlingssubstrat och gödsel till EU-länder behöver lära sig mer om den. I Sverige har vi tidigare inte haft någon lagstiftning som reglerat odlingssubstrat och den nya

Läs mer »

Odling i torv gör Sverige självförsörjande på bär

Torvbaserad jord har tillsammans med möjligheten att odla i tunnlar utvecklat bärodlingen.– Vi skulle kunna ersätta all import av jordgubbar med inhemska bär, säger Magnus Engstedt, bärrådgivare på Bärfrämjandet. Bärfrämjandet drivs av bärsektionen inom LRF Träd­gård med syfte att främja svenskodlade bär och svenska bärodlare. Idag sker jordgubbsodlingen i Sverige på 2 500 hektar, men

Läs mer »

Rekordstor ökning av odlingstorv och kraftigt minskning av energitorv

SCB redovisar i sin senaste rapport om torvbruket att det de senaste åren har det skett ett skifte i torvskörden, från dominans av energitorven till en dominans av odlingstorven. Odlingstorv har positiva odlingstekniska egenskaper som är användbara i skogsbruket, trädgårdsnäring och som stallströ. Mellan 2019 och 2020 har skörden av odlingstorv ökat med 19,7 procent,

Läs mer »

När regering och myndigheter som Naturvårdsverket – trots våra påpekanden – konsekvent använder ett felaktigt ord som inte överensstämmer med miljöbalkens nomenklatur där markanvändningen är avgörande, påverkas hela vår branschs överlevnad. Läs vår debattartikel i Altinget

Myren är en vacker miljö för att spela in musikvideos. Tack Haradsrevyn för denna härliga film.