Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning, samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.

NYHETER

Beredskap inför torka och bränder i sommar

Den 15 juni höll minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och landsbygdsminister Peter Kullgren en gemensam pressbriefing för att informera om Sveriges stärkta beredskap inför en sommar med stor risk för torka och skogsbränder. Det finns indikationer på att sommaren 2023 kan bli i paritet med sommaren 2018, med risk för torka och skogsbrand. Redan

Läs mer »

Allt fler bärodlare väljer torv

Odling i torvbaserade substrat har de senaste åren ökat kraftigt. I Sverige har vi idag hundratals hektar bärodling i tunnlar och efterhand som odlarna tröttnar på att flytta dem vartannat eller vart tredje år har många valt att per-manenta odlingen som oftast sker i torvbaserade substrat. Man har byggt rännsystem i praktisk plockhöjd eller gjort

Läs mer »

EU-förslaget om nettonoll-industri har missat bioenergin

Viktigt meddelande från Svenska Bioenergiföreningen– agera senast den 1 juni! Energisektorn påverkas alltmer av beslut som fattas av EUs olika institutioner i Bryssel. Som Svebio skrivit om i pressmeddelande den 19 maj är de och Bioenergy Europe inte nöjda med det nuvarande EU-förslaget om nettonoll-industri. De anser att man missat potentialen inom de flesta bioenergiområden,

Läs mer »

Träff för torvproducenter i augusti

Den 9 – 11 augusti anordnas BPPF 2023, 21:a Baltic Peat Producers Forum i Tallinn. På programmet står diskussioner och nya data som ska ge en bredare bild av på en bredare bild av torvnäringen och vad som händer inom innovation, trender och vetenskap. Forumet kommer som alltid att innehålla regionala uppdateringar, sociala programpunkter, branschutställningar

Läs mer »

Efterbehandling stoppar utsläppen

Det krävs alltid efterbehandling på avslutade torvtäkter i Sverige. Det är ett lagkrav i Miljöbalken och gynnar både markägarnas fastigheter, klimatet och miljön samt skapar stora möjligheter för en rik flora och fauna i landskapen. Efterbehandlingen bekostas och verkställs av den som har fått tillståndet. Verksamhetsutövaren måste avsätta medel för efterbehandlingsåtgärder, vilka fastslås av myndigheterna,

Läs mer »

Torven har en central roll i våra liv

En stor del av de grönsaker och blommor du köper i affären har odlats med hjälp av torv. De har alla börjat sitt liv i en liten plugg fylld med torv i ett växthus för att sedan planteras om i större krukor eller på friland där de växer till sig för att sedan skördas och

Läs mer »

Om det inte finns torv?

Många undrar många vad det finns för alternativ inom odling till den välbeprövade torven. Jordtillverkarna arbetar med många olika material men ett generellt krav är att de måste finnas tillgängliga både i tillräcklig kvantitet och kvalitet. Närmast är att leta alternativ inom sin egen bransch, det som skett i andra länder är att importerad torv

Läs mer »

Svensk torv är grönare än du tror

Vi har märkt att många – allt från politiker och myndigheter till journalister och konsumenter – saknar information om vad torv är och vad den används till, hur torv skördas och att marken alltid efterbehandlas. Och att torv i Sverige enbart skördas på dränerad torvmark, alltså inga orörda våtmarker tas i anspråk för att producera

Läs mer »
VI ÄR MEDLEMMAR I

I slutet av 1800-talet köpte sig Anders Andersson en fastighet i Svensköps socken i Hörby i Skåne.

Till gården hörde en torvmosse som kom att bli hans öde. Den här mossfejden resulterade inte bara i ideliga rättegångar och böter för Anders utan också i att han fick utstå mycket spott och spe.

Lyssna på den spännande historien  i Sveriges Radios program Släktband.