Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning, samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.

NYHETER

När osanningar i media prisas

I rapporten ”Klimatmakthavare i medierna” av Pamina Falck vid Näringslivets Medieinstitut undersöks hur SVT, SR och DN har rapporterat om sex inflytelserika klimatorganisationer under 2021. I rapporten konstateras att medierna favoriserar klimatorganisationerna genom att uppmärksamma deras utspel, demonstrationer och aktiviteter på ett för organisationerna fördelaktigt sätt. I rapporten analyseras olika miljöorganisationer, varav två, Naturskyddsföreningen och

Läs mer »

Svensk Torv manifesterar torvbrukets viktiga roll för Sverige i tre remissvar

Branschföreningen har svarat på tre olika remisser. De handlar om klimaträttsutredningen som bland annat fokuserar på att platsvalet ska klimatanpassas,  prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen samt restaurering av natur. Rätt för klimatet – SOU 202221, Klimaträttsutredningen Klimaträttsutredningen handlar bland annat fokuserar på att platsvalet ska klimatanpassas. Detta stöttar Svensk Torv

Läs mer »

Forskare uttalar sig om om vikten av ett hållbart skogsbruk i EU

550 forskare skriver under ett öppet brev till lagstiftarna i kommissionen, rådet och EU-parlamentet. De vill uppmärksamma EU på den väl dokumenterade forskningen som talar för ett hållbart nyttjande av skogen som resurs. Bland annat skriver forskarna att ett hållbart skogsbruk som håller virkesförrådet konstant, använder tillväxten till träprodukter och energi – är klimatsmart. De

Läs mer »

Mer energitorv om Moderaterna får välja

”Torv är bättre än olja, både ur klimat- och beredskapsalternativ”. Det säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar och tidigare energipolitisk talesperson för Moderaterna, i en intervju i tidningen ATL. Han ser energitorv som ett sätt att hålla elpriserna nere. I artikeln framhålls det som Branschföreningen Svensk Torv hävdar; att svensk, fossilfri torv måste tas

Läs mer »

Vänd på varje sten – även inom energipolitiken

Energikrisen är ett faktum och inför vintern finns farhågor både att elen kommer att stängas av för vissa användargrupper och att bristen på energiråvaror, som redan nu är stor, ska förvärras. Därför vill jag uppmana samtliga partier att genomföra en snabbutredning av energitorven. Detta framförde Branschföreningen Svensk Torv redan i december 2021 – långt innan

Läs mer »

Allt fler bärodlare väljer torv

Odling i torvbaserade substrat har de senaste åren ökat kraftigt. I Sverige har vi idag hundratals hektar bärodling i tunnlar och efterhand som odlarna tröttnar på att flytta dem vartannat eller vart tredje år har många valt att permanenta odlingen som oftast sker i torvbaserade substrat. Man har byggt rännsystem i praktisk plockhöjd eller gjort

Läs mer »

Ladda ner vår specialutgåva av Branschföreningen Svensk Torvs tidning. Här har vi samlat fakta om Sveriges hållbara torvbruk, som är unikt jämfört med andra länder i Europa.

VI ÄR MEDLEMMAR I

I slutet av 1800-talet köpte sig Anders Andersson en fastighet i Svensköps socken i Hörby i Skåne.

Till gården hörde en torvmosse som kom att bli hans öde. Den här mossfejden resulterade inte bara i ideliga rättegångar och böter för Anders utan också i att han fick utstå mycket spott och spe.

Lyssna på den spännande historien  i Sveriges Radios program Släktband.