Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning, samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.

NYHETER

Nytt statligt verktyg för att bevaka klimatmålen

Panorama är ett nytt digitalt verktyg som Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten står bakom. Det ger en överblick och nulägesbild över växthusgasutsläpp, lösningar och vad som behöver göras för att nå de svenska klimatmålen.I verktyget finns också en möjlighet för externa aktörer att komma med förslag på styrmedel och visa deras egna ambitiösa åtaganden. En

Läs mer »

Länsstyrelsen ger torvföretagen fel råd – detta gäller för prövning av energitorv

Propositionen ”En samlad torvprövning” klarlägger förhållandet mellan torvlagen/koncession och Miljöbalken. Då medlemmarna inte känner till den har medlemmarna felaktigt blivit rådda av länsstyrelsen att söka dispens och tillstånd enligt miljöbalken. Men dessa regler ska inte ligga till grund för tillåtlighetsprövningen av en koncessionsansökan för bearbetningskoncession/energitorv.  Läs mer på Regeringens hemsida.

Läs mer »

EU-förslag innebär att Sveriges klimatframsteg stoppas

Förslag i EU-parlamentet hotar torvbruket, skogsindustrin och energiförsörjningen i Sverige på grund av att flera EU-länder saknar viljan att uppfylla Parisavtalet.  Det kommer bli stora negativa konsekvenser om EU-förslagen får majoritet i EU-parlamentet. Läs hela pressmeddelandet från Svebio.

Läs mer »

Torv som beredskapsbränsle

I en nyhetsartikel i Bioenergitidningen uppmärksammas energitorven: ”Använd en undantagsmöjlighet i EU ETS för att rädda energitorven som ett beredskapsbränsle inom bioenergin. Det skriver Branschföreningen Svensk Torv i sitt remissvar till ”Förslag till ändring av direktiv EU ETS”.  Läs hela artikeln i Bioenergitidningen här.

Läs mer »

Anders hopplösa strid om torvmossen

Torven har haft en roll som nödvändig råvara i flera hundra år. Den har använts för uppvärmning, men även som strö, dvs underlag för djuren i stallar och ladugårdar. Torven är bra på att samla upp näringsämnen från gödseln så att den blir mer effektiv. Det visste man då – och det gäller än idag.

Läs mer »

Moderaterna ställer fråga till försvarsministern om energitorv

Betty Malmberg, moderat riksdagsledamot, har ställt en skriftlig fråga till försvarsminister Peter Hultqvist om energitorven efter Svensk Torvs upprop om den allvarliga situationen för Sveriges beredskap. ”Är ministern beredd att vidta åtgärder för att analysera vilka konsekvenser det kan få för svensk beredskap om skörden av energitorv upphör?” frågar Betty Malmberg efter att ha redogjort

Läs mer »

Energitorven måste snabbutredas innan en lokal och klimateffektiv råvara försvinner

Energitorven har minskat med 90 procent och kommer snart raderas ut från energisystemet. Våra energibolag larmar om att situationen är oerhört akut. Beslut fattas om att helt avveckla energitorv. Även värden för miljardbelopp kommer att förstöras när energibolagens egna torvtäkter, som finns lokalt, våtläggs utan att torven första tas tillvara. Täkterna har många års tillstånd

Läs mer »

Vad händer med torven i vår omvärld

Frustrationen ökar hos tillverkare av odlingssubstrat runtom i Europa då torven ifrågasätts allt mer. Regeringar fasar ut torven men beslutsfattarna bryr sig inte om vilka alternativ som finns och i vilka volymer de finns. Behovet och efterfrågan på ren och bra mat samt en grön miljö kommer att öka och lyfts fram bland annat i

Läs mer »

Ladda ner vår specialutgåva av Branschföreningen Svensk Torvs tidning. Här har vi samlat fakta om Sveriges hållbara torvbruk, som är unikt jämfört med andra länder i Europa.

VI ÄR MEDLEMMAR I

I slutet av 1800-talet köpte sig Anders Andersson en fastighet i Svensköps socken i Hörby i Skåne.

Till gården hörde en torvmosse som kom att bli hans öde. Den här mossfejden resulterade inte bara i ideliga rättegångar och böter för Anders utan också i att han fick utstå mycket spott och spe.

Lyssna på den spännande historien  i Sveriges Radios program Släktband.