Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning, samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.

NYHETER

Torven en het fråga i Bryssel

Flera länder i Europa har som mål att minska torvanvändningen trots att torven inte har något ersättningsmaterial i tillräcklig utsträckning, varken kvalitetsmässigt eller i mängd. Därför hävdar Branschföreningen Svensk Torv att torven är oersättlig som del i odlingssubstrat och att minskad skörd kan utsätta samhället för stora risker. Både livsmedel och växter för en grön

Läs mer »

Återupprätta torvbruket

Två kommittémotioner, det vill säga motioner som hela partiet står bakom, som yrkar på stöd för torvbruket har lämnats in av Sverigedemokraterna. Det är det enda parti som inför riksdagsåret skrivit motioner som yrkar på att torvbruket och torv ska stödjas och bevaras. Till skillnad från enskilda motioner som endast den eller de riksdagsledamöter som

Läs mer »

Svensk produktion av odlingssubstrat

Branschföreningen Svensk Torv har genomfört en omfattande enkät bland sina medlemmar för att kartlägga vad som produceras med svensk växttorv, samt vilka andra material som används vid produktion av odlingssubstrat. Delar av resultatet från Sverige kommer att ingå i en större undersökning som vår europeiska branschorganisation Growing Media Europe har initierat för att skapa ett

Läs mer »

Bort från torven?

Den 22 november anordnade det tyska federala ministeriet för livsmedel och jordbruk (BMEL) och byrån för förnybara resurser (FNR) en webinarium med titeln ”Off the peat path – Suitability and availability of alternative substrates for peat use in European horticulture”. Tyskland har som mål att fasa ut torv till fritidsodlingen fram till 2026. I kommersiell

Läs mer »

Utan torv fryser vi i vinter

Risken att vi kommer frysa i vinter är stor. Energikrisen har resulterat i en stor brist på biobränsle till fjärr och kraftvärmeverken i hela Sverige. Svenska Kraftnät har uppmanat bolagen att använda alla biobränslen som finns att tillgå. Trots att det finns fossilfri, inhemsk torv importeras istället fossil olja till Energimyndighetens beredskapslager. I en artikel

Läs mer »

Raatec vann silver i Elmia Lantbruk Innovation Award för MCP Torv

Det kan bli kostsamt att få in smitta i sin grisbesättning och det ställer krav på skötsel och bra insatsvaror. För att möta framtida krav på foderhygien och djurhälsa för gris har MCP Torv utvecklats. MCP Torv är en ny typ av värmebehandlad torv som är fri från smittoämnen. MCP Torv är först i världen

Läs mer »

Våra frågor är livsviktiga – för mat och värme

Det gångna året har Branschföreningen Svensk Torv, trots mindre personalresurser än någonsin faktiskt åstadkommit mer än någonsin. Vi har fått upp torvbruket i Riksdagen genom flera kommittémotioner, det vill säga motioner som ett helt parti står bakom, ministerfrågor, möten med utskottsledamöter, Regeringskansliet och myndigheter så som Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Vi har skrivit remissvar och träffat

Läs mer »

Att tänka rätt kan vara störst

Vi lever i en tid då medierna blivit en megafon till klimat- och miljörörelsen som i sin tur fått rollen som makthavare med expertens auktoritet. Det konstateras i en rapport från Näringslivets Medieinstitut som vi berättar om i detta nummer på sidan 6. Jag kan inte låta bli att tänka på devisen över ingången till

Läs mer »

Ladda ner vår specialutgåva av Branschföreningen Svensk Torvs tidning. Här har vi samlat fakta om Sveriges hållbara torvbruk, som är unikt jämfört med andra länder i Europa.

VI ÄR MEDLEMMAR I

I slutet av 1800-talet köpte sig Anders Andersson en fastighet i Svensköps socken i Hörby i Skåne.

Till gården hörde en torvmosse som kom att bli hans öde. Den här mossfejden resulterade inte bara i ideliga rättegångar och böter för Anders utan också i att han fick utstå mycket spott och spe.

Lyssna på den spännande historien  i Sveriges Radios program Släktband.