TIDNINGEN VIOLA

Samarbete med tidningen Viola

Svensk Torv finns med i tidningen Viola, som är trädgårdsnäringens ledande branschtidning.

Svensk Torv har en redaktionell sida i tidningen där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn. I samarbetet med förlaget ingår även att vi kan erbjuda en prenumeration på Viola till ett specialpris för våra medlemsföretag.

Är du intresserad av prenumerationserbjudandet eller vill ha de nummer av Viola som vi medverkar i, mejla till info@svensktorv.se

Särtryck ur tidningen Viola 2021

Viola nr 6 2021>>
– Torvbaserad jord är ett hantverk

Viola nr 4 2021>>
– Att torvbruket gör ett stort klimat- och miljöarbete är väldigt okänt

Viola nr 1 2021 >>
– Odling i torv gör Sverige självförsörjande på bär

Särtryck  ur tidningen Viola 2020:
Tidningen Svensk Torv – specialutgåva >>
En specialutgåva av Branschföreningen Svensk Torvs tidning bifogas med tidningen Viola maj 2020. Tidningen inehåller fakta om Sveriges hållbara torvbruk, som är unikt jämfört med andra länder i Europa.

Viola nr 3 2020 >>
– Svensk torv ger säkerhet i orostider
– Stora klimatvinster med våtmarksodling

Särtryck  ur tidningen Viola 2019:
Viola nr 10 2019 >>
– Torvens mikroorganismer skyddar växten
Viola nr 7 2019 >>
– Svenskt hållbart torvbruk ger torvbaserad jord till odling och skapar kolsänkor
Viola nr 4 2019 >>
– Framtidens odlare har rum för växter
– Gör en Greta  

Särtryck ur tidningen Viola 2018:
Viola nr 12 2018 >>

– Rik biotop efter torvskörd
– EU:s nya förordning tar ingen hänsyn till odlingsbranschens behov
Viola nr 9 2018 >>    
– Torven är unik och mångsidig
Viola nr 8 2018 >> 
– Allt du vill veta om odling och torv
Viola nr 3 2018 >>
– Eget torvrecept ger jämnare odling 
– Ny ekoförordning – med övergångsregler 

Särtryck ur tidningen Viola 2017:
Viola nr 9 2017 >>
– Näroldat i torv
– Nya produkter
Viola nr 8 2017 >>   
– Ljuset i tunneln för bärodlingen
Viola nr 4 2017 >>
– Nyhet: Maskgödsel kompletterar torven
– Puttes blåbärsskog blir snart verklighet
Viola nr 3 2017 >>
– Odlingstorvens existens hotad 
– Ny organisation för substratproducenter
– Ny bok om jord till medlemspris

Svensk Torv i Tidningen Viola