TIDNINGEN VIOLA

Samarbete med tidningen Viola

Svensk Torv finns med i tidningen Viola, som är trädgårdsnäringens ledande branschtidning.

Svensk Torv har en redaktionell sida i tidningen där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn. I samarbetet med förlaget ingår även att vi kan erbjuda en prenumeration på Viola till ett specialpris för våra medlemsföretag.

Är du intresserad av prenumerationserbjudandet eller vill ha de nummer av Viola som vi medverkar i, mejla till info@svensktorv.se

Särtryck ur tidningen Viola 2023

Viola nr 6 2023 >>
Torv och komplement för odling

Viola nr 3 2023 >>
Därför är torvbruket tryggt, säkert och utsläppen minimala

Viola nr 1 2023 >>
Torv betyder mycket för tillgången på livsmedel
Förtydligande: Ta tillvara torven före återvätning
Fem korta om torv

Särtryck ur tidningen Viola 2022

Viola nr 9 2022 >>
– Återvätning inte enda alternativet – låt oss ta tillvara och nyttiggöra torven först

Viola nr 7 2022>>
– Alltfler bärodlare lämnar ”jordelivet”

Viola nr 5 2022 >>
– Torv spelar en avgörande roll för att förse världen med mat
Viola nr 1 2022>>
– Närtillverkad odlingsjort av lokal torv måste synliggöras i klimatdebatten

Särtryck ur tidningen Viola 2021

– Torvbaserad jord är ett hantverk
Viola nr 4 2021>>
– Att torvbruket gör ett stort klimat- och miljöarbete är väldigt okänt
Viola nr 1 2021 >>
– Odling i torv gör Sverige självförsörjande på bär

Särtryck  ur tidningen Viola 2020

Tidningen Svensk Torv – specialutgåva >>
En specialutgåva av Branschföreningen Svensk Torvs tidning bifogas med tidningen Viola maj 2020. Tidningen inehåller fakta om Sveriges hållbara torvbruk, som är unikt jämfört med andra länder i Europa.
Viola nr 3 2020 >>
– Svensk torv ger säkerhet i orostider
– Stora klimatvinster med våtmarksodling

Särtryck  ur tidningen Viola 2019

Viola nr 10 2019 >>
– Torvens mikroorganismer skyddar växten
Viola nr 7 2019 >>
– Svenskt hållbart torvbruk ger torvbaserad jord till odling och skapar kolsänkor
Viola nr 4 2019 >>
– Framtidens odlare har rum för växter
– Gör en Greta  

Särtryck ur tidningen Viola 2018

Viola nr 12 2018 >>
– Rik biotop efter torvskörd
– EU:s nya förordning tar ingen hänsyn till odlingsbranschens behov
Viola nr 9 2018 >>    
– Torven är unik och mångsidig
Viola nr 8 2018 >> 
– Allt du vill veta om odling och torv
Viola nr 3 2018 >>
– Eget torvrecept ger jämnare odling 
– Ny ekoförordning – med övergångsregler 

Särtryck ur tidningen Viola 2017

Viola nr 9 2017 >>
– Näroldat i torv
– Nya produkter
Viola nr 8 2017 >>   
– Ljuset i tunneln för bärodlingen
Viola nr 4 2017 >>
– Nyhet: Maskgödsel kompletterar torven
– Puttes blåbärsskog blir snart verklighet
Viola nr 3 2017 >>
– Odlingstorvens existens hotad 
– Ny organisation för substratproducenter
– Ny bok om jord till medlemspris