Ur tidningen Viola nr 7/2022

Alltfler bärodlare lämnar ”jordelivet”

Odling i torvbaserade substrat har de senaste åren ökat kraftigt. I Sverige har vi idag hundratals hektar bärodling i tunnlar och efterhand som odlarna tröttnar på att flytta dem vartannat eller vart tredje år har många valt att permanenta odlingen som oftast sker i torvbaserade substrat.

Odlarna har byggt rännsystem i praktisk plockhöjd eller gjort permanenta bäddar på marken med rännor, i vilka tråg placeras så att plantorna klarar vintern. På så sätt slipper man flytta stamledningar för bevattning och teknik för gödsling. Det är en stor fördel att ha produktionen gårdsnära istället för att flytta runt på ägorna. En del odlare har inte längre någon övervintring utan plantering sker i mars-april och de får då en skörd innan midsommar med möjlighet att hinna med ännu en plantering för sensommarskörd.

Odlingssubstrat som innehåller olika fraktioner av blocktorv har visat sig fungera väldigt bra odlingsmässigt men har även miljöfördelar, då det är en resurs som finns naturligt i Sverige med korta transporter och är mindre resurskrävande. Använt substrat kan med fördel användas som jordförbättringsmedel.

Vanliga jordgubbssorter blommar under 3–4 veckor. Det tar fyra veckor för en blomma att bli bär. Plantorna ger skörd igen först nästa år. På Axlarps odling kastas plantorna efter avslutad skörd men 3–4 veckor innan sätts nya plantor i tråg utomhus. Dessa flyttas in i blomknoppstadiet när de gamla plantorna kastas ut. Skörden av jordgubbar kan på så vis fortsätta med bara en månads uppehåll.

Många odlar idag remonterande sorter som blommar i vågor under sommaren. Oftast blir det tre blomningar med ett uppehåll på några veckor. Dessa kan skördas fram till frosten kommer på hösten.

Odling i torvbaserade substrat i tunnlar och växthus gör att svensk bärodling kan förse marknaden med bär från april till oktober. Odlingssystemen förändrar förutsättningen för växtskyddet radikalt. Man får ett betydligt lägre  infektionstryck under säsongen och man har ju inga problem med jordbundna parasiter. Problemen som uppstår kan till stor del klaras av med hjälp av biologisk bekämpning.

Text och bild: Magnus Engstedt, trädgårdskonsult

Stora plantor med inbyggd full skörd sattes i början av april och har på tre veckor gjort en rivstart.
Stora plantor med inbyggd full skörd sattes i början av april och har på tre veckor gjort en rivstart.
Vid blomningen sätts humlebon in för pollinering och den 15 juni är skörden i full gång.
Vid blomningen sätts humlebon in för pollinering och den 15 juni är skörden i full gång.
Bitte Wilson och Mikael Sjöberg driver Axlarps jordgubbsodling i Forserum. De odlar på marken i tråg nedsänkta i bäddar. Vårskörden kommer tidigare än bordsodlingen, då temperaturen i substratet är högre i marken. Man kan med fördel sätta en omgång till efter avslutad skörd.
Bitte Wilson och Mikael Sjöberg driver Axlarps jordgubbsodling i Forserum. De odlar på marken i tråg nedsänkta i bäddar. Vårskörden kommer tidigare än bordsodlingen, då temperaturen i substratet är högre i marken. Man kan med fördel sätta en omgång till efter avslutad skörd.
Länkar