Media

Här har vi samlat material från media om torvbranschen.

Här kan du läsa vårt öppna brev till media i samband med rapportering om aktivisters sabotageaktioner mot våra medlemmars lagliga, noga kontrollerade, hållbara torvbruk.

Här hittar du Ingrid Kyllerstedts krönikor i Bioenergitidningen.

Land Lantbruk
2023-09-01
DEBATT: Åsiktsstyrd forskning är också en samhällsfara
Torven är hållbar och oersättlig så som läget ser ut idag. De två forskarna från Göteborgs universitet framför samma inkorrekta termer och desinformation som militanta aktivister brukar göra. Det skriver Ingrid Kyllerstedt, branschföreningen Svensk Torv, i en debattartikel. 
Läs artikeln i Land Lantbruk här.

ATL
2023-08-31
DEBATT: Klimataktivister går över gränsen i aktionerna mot torvbruket
Det finns demokratiska medel för den som vill göra världen bättre. De felaktigheter som sprids om svenskt torvbruk och den skadegörelse som riktas mot den lagliga och legitima verksamheten måste få ett stopp. Det skriver Ingrid Kyllerstedt, Svensk Torv, i en debattartikel.
Läs artikeln i ATL här.

Land Lantbruk
2023-07-25
DEBATT: Okritisk inställning till aktivister är ett samhällsproblem
Det är inte granskande journalistik att utgå från att klimataktivism är grundad på fakta och har rätt medan att företagen som bedriver en hållbar, kontrollerad och klimatpositiv verksamhet har fel. Det skriver Ingrid Kyllerstedt, branschföreningen Svensk Torv.
Läs artikeln i Land Lantbruk här.

Krönika i Bioenergi nr 3 2021
2023-07-07
DEBATT: Farlig trend att reporterns åsikter övertrumfar faktabaserad journalistik
Jag kan inte låta bli att tänka på det när jag själv har drabbats av det som har hänt andra intervjupersoner i andra artiklar och i andra medier. De pressetiska reglerna har fått stå tillbaka eftersom reportern till varje pris ville få igenom sin tes och då får inte fakta ”störa” berättelsen. Det skriver Ingrid Kyllerstedt i sin krönika i Bioenergitidningen.

Läs krönikan i Bioenergitidningen här.

Altingen
2022-02-10
DEBATT: Därför behöver politiken snabbutreda energitorven
När de inhemska resurserna inte tas tillvara eller värderas tvingas energipolitiken in i en återvändsgränd där avfallsförbränning och fossil naturgas diskuteras mer än energitorv som är inhemsk, lagringsbar och icke-fossil. Det skriver Ingrid Kyllerstedt och Pia Holmberg, branschföreningen Svensk Torv.
Denna debattartikel är publicerad i Altinget den 10 februari 2022.

Altinget
2021-05-25
DEBATT: Regeringen och Naturvårdsverket måste sluta mobba vår bransch
Regeringen och Naturvårdsverket använder – trots våra påpekanden – konsekvent ett felaktigt ord. Den eftersträvade gröna omställningen bromsas och hela vår branschs överlevnad påverkas, skriver branschföreningen Svensk Torv. Denna artikel är publicerad i Altingen den 25 maj 2021

Vill du komma i kontakt med Branschföreningen Svensk Torv, kontakta kansliet: info@svensktorv.se

Tidningen Svensk Torv ges ut av Branschföreningen Svensk Torv och riktar sig till beslutsfattare, politiker, företag, föreningar och opinionsbildare samt medlemmar och intresserade. Tidningen medföljer även som bilaga i tidningen Viola.

Fakta om torv

Diagrammet ovan kommer från Naturvårdsverket och visar all torvmark i Sverige, 6,3 miljoner hektar. På torvmark är lagret av torv mer än 30 cm. Den smala linjen, ”Täkt, dikad”, representerar torvbrukets andel som är 2 promille av hela diagrammet. Om du vill ha hela faktaunderlaget från Naturvårdsverket eller få mer information, mejla till info@svensktorv.se

Torvbruk bedrivs bara på 12 500 hektar av Sveriges totala yta av dikade torvmarker som uppgår till 2,3 miljoner hektar. Läs mer här.

Så gott som alla växthusgasutsläpp från dikade torvmarker sker från annan verksamhet än torvbruk.
Det förekommer osanna uppgifter både från aktivister och media om att torvbruket skulle generera utsläpp motsvarande hela den svenska inrikestrafiken. Detta är inte sant eftersom 99,5 procent av de dikade torvmarkerna består av annan verksamhet än torvbruk. Läs gärna mer fakta på här.

Efterbehandlad torvtäkt, foto: Neova
TORVBILDER

I denna pdf finns bilder från såväl odling i torvbaserad jord, diagram över torvbruk i Sverige, torvskörd och efterbehandlade torvtäkter.  Om ni vill använda någon av bilderna kontakta info@svensktorv.se