Debattartikel i Altinget

Regeringen och Naturvårdsverket måste sluta mobba vår bransch

I diskussionerna om klimatförändringarna blandas orörda våtmarker ihop med redan dikade torvmarker, vilket får mycket negativa konsekvenser för det svenska torvbruket. Jag vill gå så långt som att hela vår bransch mobbas av regering och myndigheter med Naturvårdsverket i spetsen, när inte ens goda nyheter som återvätning får en korrekt benämning utan skapar både förvirring och missledande associationer. 

Beslutet den 20 maj ”Regeringen satsar på återvätning av dikade våtmarker för att bidra till klimatmålen” är ännu ett bevis på detta. Det finns nämligen inte något som i juridisk mening heter dikade våtmarker. Den korrekta benämningen är ”dikade torvmarker”. Det är dessa marker med mycket låga naturvärden, som människan dikat ut som läcker växthusgaser och som torvbruket kan göra till värdefulla kolsänkor. Det är något helt annat än våtmarker som ska bevaras och inte angår torvbruket.)

När regering och myndigheter som Naturvårdsverket – trots våra påpekanden – konsekvent använder ett felaktigt ord som inte överensstämmer med miljöbalkens nomenklatur där markanvändningen är avgörande, påverkas hela vår branschs överlevnad.

Det skriver Ingrid Kyllerstedt, ansvarig för politik och kommunikation, i en debattartikel i Altinget som  är en politiskt oberoende nyhetsportal som sedan 2014 bevakar politiken i Sverige och EU och är efterföljare till Riksdag & Departement. Läs hela artikeln här

Länkar