november 2020

Många viktiga nyheter för växttorv

Det finns viktig information och enkäter att fylla i till alla medlemsföretag inom växttorv. Gå in på Medlemssidan och klicka på  ”Växttorvgruppen”  för att ta del av alla information och alla dokument. Om du inte vet lösenordet, mejla till info@svensktorv.se och ange vilket medlemsföretag du arbetar på så får du lösenordet. Till medelmssidan >>

Hållbarhetskriterier

Läs mer om hållbarhetskriterier i svensk lagstiftning enligt Förnybartdirektivet, RED2 för skogsbränslen. Energiföretagen Sverige, Skogsindustrierna, Svebio, och Trädbränsleföreningen har vid möte 26 oktober beslutat att gå ut med information om hur genomförandeprocessen för hållbarhetskriterier i svensk lagstiftning enligt det omarbetade Förnybartdirektivet, RED2 (EU 2018/2001), fortskrider och hur medlemmarna bör förbereda sig inför genomförandet som träder …

Hållbarhetskriterier Läs mer »

Hela bilden måste fram för en trovärdig klimatpolitik

Krönika i BIOENERGI nr 5 2020Torvbranschen liksom vind­kraften och flera andra verksamheter, har stora problem när det gäller tillståndsproces­serna. De är oförutsägbara, långdragna, omfattande och oerhört kostsamma. Dessutom skiljer sig bedömningarna åt be­roende på vilken länsstyrelse som har hand om ansökningen. Även handläggarnas egna åsik­ter avspeglar sig i utgången av en ansökan. Svensk Torv kan via …

Hela bilden måste fram för en trovärdig klimatpolitik Läs mer »

Torv från egna täkter – har en nyckelroll vid pelletstillverkningen

Härjeåns Energi Härjeåns Energi i Sveg har ändrat inriktning på sin verksamhet så pelletsfabriken numera drivs av ånga från det nybyggda, intilliggande kraft­värmeverket. Fortfarande är torven är lika central som tidigare – fast på ett annat sätt. 2015-2016 påbörjades uppbyggnaden av ett nytt kraftvärmeverk i samar­bete med Calambio Engineering AB. Pannan som har en nyttogjord …

Torv från egna täkter – har en nyckelroll vid pelletstillverkningen Läs mer »

Hållbart och rätt nyttjad är torven en resurs

Torv är en inhemsk råvarutillgång som är viktig både för de gröna näringarna och vår energiförsörjning. Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisa­tion för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering. Föreningen informerar om torv och verkar för …

Hållbart och rätt nyttjad är torven en resurs Läs mer »

Seminarium om färdplanen för fossilfri uppvärmning

Hur går omställningen mot en fossilfri uppvärmningssektor som på sikt utgör en kolsänka? Den 9 december hålls ett seminarium inom ramen för färdplan för fossilfri uppvärmningssektor . Hur går omställningen mot en fossilbränslefri uppvärmningssektor som på sikt utgör en kolsänka? Nu har det gått två år sedan färdigställandet av färdplanen för fossilfri uppvärmningssektor och 1,5 år sedan …

Seminarium om färdplanen för fossilfri uppvärmning Läs mer »

Byggnadsminnet Ryttarens Torvströmuseum

– ett brukssamhälle från förr att förundras över I ett tidigare väglöst landskap ligger Ryttarens Torvströmuseum. Här fanns handelsbod, bostäder och fabrik intill torvtäkten. Idag är det ett byggnadsminne som tack vare ideella krafter visas för allmänheten som kan åka med tåg ut på mossen och se fa­briken som ser ut som den gjorde för …

Byggnadsminnet Ryttarens Torvströmuseum Läs mer »