Hållbarhetskriterier

Läs mer om hållbarhetskriterier i svensk lagstiftning enligt Förnybartdirektivet, RED2 för skogsbränslen.

Energiföretagen Sverige, Skogsindustrierna, Svebio, och Trädbränsleföreningen har vid möte 26 oktober beslutat att gå ut med information om hur genomförandeprocessen för hållbarhetskriterier i svensk lagstiftning enligt det omarbetade Förnybartdirektivet, RED2 (EU 2018/2001), fortskrider och hur medlemmarna bör förbereda sig inför genomförandet som träder i kraft i slutet av juni 2021.

Läs mer på Medlemssidan under ”Energitorvgruppen”.

Om du inte vet lösenordet, mejla till info@svensktorv.se och ange vilket medlemsföretag du arbetar på så får du lösenordet.

Länkar