Vi laddar inför hösten

Vi har en intensiv höst framför oss med möten med Naturvårdsverket, Skogsindustrierna, Energiföretagen, forskningsinstitut samt med att besvara remisser och utredningar. Vi måste bland annat bemöta Miljödepartementets remiss SOU 2022:33 – Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen. På EU-nivå ligger Nature Restoration Law på remiss under sommaren och i höst […]

Vi laddar inför hösten Läs mer »