Vi laddar inför hösten

Vi har en intensiv höst framför oss med möten med Naturvårdsverket, Skogsindustrierna, Energiföretagen, forskningsinstitut samt med att besvara remisser och utredningar. Vi måste bland annat bemöta Miljödepartementets remiss SOU 2022:33 – Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen.

På EU-nivå ligger Nature Restoration Law på remiss under sommaren och i höst kommer en del nya förslag angående taxonomin och LULUCF att presenteras.

Vi arbetar intensivt med att informera politiker, beslutsfattare och andra branschorganisationer både i Sverige och i EU genom vårt samarbete med övriga torvproducerande länder kring Östersjön.

Här kan du läsa vårt senaste nyhetbrev.

Den 18 juli – 14 augusti har föreningens kansli sommarstängt och laddar batterierna inför en spännande höst.

Önskar alla en fortsatt skön sommar!
Pia Holmberg
Ordförande Branschföreningen Svensk Torv

Länkar