november 2021

Sverige riskerar att stå utan lagringsbart närproducerat bränsle

Vi har träffat S-riksdagsledamoten Mattias Jonsson i Riksdagshuset för att informera om den allvarliga situationen för energitorv som riskerar att få till följd att en inhemsk energiråvara inte längre kan användas i biobränslemixen. Risken är att Sverige står helt utan ett lagringsbart närproducerat bränsle vid kriser och blir importberoende av fossilt svavel och olja med …

Sverige riskerar att stå utan lagringsbart närproducerat bränsle Läs mer »

Unik torvhistoria bevaras av Riksarkivet

För tre år sedan rapporterade tidningen Svensk Torv om hur ”Unik torvhistoria bevaras av Riksarkivet”. Econova som tagit över byggnaderna vid den gamla brikettfabriken vid Store Mosse utanför Sösdala hade då skänkt arkivet efter AB Svensk Torvförädling (1939-1986) till Riksarkivet i Lund. I maj presenterade vi en kortare artikel om arkivet, och nu följer en …

Unik torvhistoria bevaras av Riksarkivet Läs mer »

Torvbruket stoppar utsläpp genom efterbehandling

Svensk Torv stöttar utredningsförslag om klimatet i Miljöbalken Branschföreningen Svensk Torvs medlemsföretag stoppar växtgasutsläpp genom sin statligt godkända och av miljöbalken kontrollerade verksamhet med krav på obligatorisk efterbehandling efter avslutad torvskörd. Själva utsläppen från dikad torvmark har orsakats av statliga bidrag som hade syftet att utöka jord- och skogsbruksarealen. Idag vet vi att dessa dikade …

Torvbruket stoppar utsläpp genom efterbehandling Läs mer »

Torv spelar en avgörande roll för att förse världen med mat

Kekkilä-BVB är ett av Europas ledande företag inom odlingssubstrat för professionell odling och den största producenten av jord för hem och trädgård. Tidningen Svensk Torv fick möjlighet att ställa några frågor till Jaco Dijkshoorn, Director BU Materials and Procurement, om råvarumarknaden i Europa och framförallt om torvens roll på marknaden. Hur ser råvarumarknaden ut idag …

Torv spelar en avgörande roll för att förse världen med mat Läs mer »