Torv spelar en avgörande roll för att förse världen med mat

Kekkilä-BVB är ett av Europas ledande företag inom odlingssubstrat för professionell odling och den största producenten av jord för hem och trädgård. Tidningen Svensk Torv fick möjlighet att ställa några frågor till Jaco Dijkshoorn, Director BU Materials and Procurement, om råvarumarknaden i Europa och framförallt om torvens roll på marknaden.

Hur ser råvarumarknaden ut idag vad gäller odlingssubstrat och vad har torven för roll på marknaden i Europa?

– Torv är fortfarande den råvara som representerar den största volymen på marknaden vad gäller odlingssubstrat. Ser man till hela marknaden och inkluderar alla de olika odlingssubstrat som finns så står torv för ca två tredjedelar av den totala volymen.

Vilka är alternativen till torv inom odlingsindustrin?

– Dagens alternativ till torv är exempelvis högkvalitativ kompost. Dock är det en råvara som är svår att få tag på i större volymer. Biokol är också ett alternativ, men det är en lösning som kräver en mycket längre och mer komplex logistik. Mineralull, perlit, bark, kokosfiber och träfiber är andra alternativ som också finns inom odlingsindustrin.

(här kan du läsa mer om alternativ till svensk torv i jordproduktion)

Jaco Dijkshoorn, Director BU Materials and Procurement, Kekkilä-BVB
Jaco Dijkshoorn, Director BU Materials and Procurement, Kekkilä-BVB

Vilka länder är mest beroende av den svenska torven?

– Förutom Sverige så är det framför allt Danmark, Norge, Nederländerna och Tyskland. Vi kan dessutom se att i både Nederländerna och Tyskland har importen av svensk torv ökat de senaste åren. Den importerade svenska torven blandas sedan upp och skickas vidare till ett flertal länder världen över för att användas inom odlingsindustrin.

Vilka länder importerar mest av den svenska torven?

– Nederländerna och Tyskland.

Vilka är de länder som skördar torv till odlingssektorn i Europa?

– Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Irland, Ryssland, Finland, Sverige och Kanada är de länder som främst skördar torv till lantbruks- och odlingssektorn.

Vad finns det för för- och nackdelar med torv?

– Fördelarna med torv är att det är en råvara som är tillgänglig i stora volymer. Torv är också en av de mest pålitliga produkter när det gäller att producera rena, hälsosamma livs-medel effektivt och utan pesticider eller andra förorenade element. Torven har dessutom de positiva egenskaperna att den magasinerar värdefulla resurser som vatten och gödningsmedel samt att det är enkelt att recirculera vatten och näring i odlingssystemen genom att använda torv som ett substrat. En annan fördel är att torven går att använda i små volymer, per planta, tack vare dess höga kapacitet att magasinera vatten. Vid import och export av torv som råmaterial kan den fraktas i stora och mer miljövänliga fartyg jämfört med tidigare. Exporten av färdiga produkter görs genom komprimerade balar vilket torven är utmärkt för. Det innebär att själva frakten blir mer hållbar och bidrar till ett mer hållbart klimatavtryck.

Volymerna som fraktas i behållare kan vara upp till 144 m3 per enhet. Då koldioxidutsläppet är en viktig fråga innebär det att den nya RPP-certifieringen, Responsibly Produced Peat, har lett till en stor förbättring vad gäller ansvarsfull torvmarkshantering. RPP-certifieringen ger tydliga riktlinjer och villkor för att försäkra kunder och organisationer om att industrin arbetar hårt för att få till förbättringar. Dessutom hjälper alla nya växter, som växer upp tack vare torv, till att absorbera koldioxid.

Vi ser att dagens efterfråga på torv är stor. Hur tror du att efterfrågan för den svenska torven kommer att se ut framöver inom Europa?


– Torv spelar en avgörande roll för att förse världen med mat. Med tanke på den befolkningsökning vi har i världen, den växande efterfrågan samt de utmaningar som finns för att ha tillräckligt med mat till alla framöver så behöver vi kunna använda alla resurser vi har. Dessutom tillkommer omställningen med att gå ifrån att odla på friland samt ett växande behov av att vara försiktiga med hur vi använder andra dyrbara resurser när det kommer till odling av livsmedel. Vi behöver spara på både dyrbart sötvatten samt gödningsmedel och förebygga att de inte går till spillo. När vi ser till alla dessa aspekter förstår vi att behovet av att odla med substrat enbart kommer att öka och där spelar torven en signifi¬kant roll för att vi ska nå upp till dessa mål.

Text: Monica Dupouy

Kekkilä-BVB är ett av Europas ledande företag inom odlingssubstrat för professionell odling och den största producenten av jord för hem och trädgård. De erbjuder produkter och tjänster för professionella växthusodlare, konsumenter och sektorn för grön utemiljö i över 100 länder.

Globalt används deras odlingssubstrat för professionell odling under namnen BVB Substrates och Kekkilä Professional. På konsumentsidan är de marknadsledande i Norden med väletablerade varumärken som Hasselfors Garden och Kekkilä Garden. I Centraleuropa är bland annat Jardino och Florentus välkända för konsumenterna. Kekkilä-BVB är en del av finska Neova Group.

Tomatplanta, foto: Hasselfors Garden
Foto: Hasselfors Garden
Länkar