maj 2022

Torv spelar en avgörande roll för att förse världen med mat

Kekkilä-BVB är ett av Europas ledande företag inom odlingssubstrat för professionell odling och den största producenten av jord för hem och trädgård. Jaco Dijkshoorn, Director BUMaterials and Procurement på Kekkilä-BVB, ger här en inblick i råvarumarknaden för odlingssubstrat i Europa och torvens roll på marknaden. – Fördelarna med torv är att det är en råvara […]

Torv spelar en avgörande roll för att förse världen med mat Läs mer »

Synen på utsläppen vidgas i utredningsförslag

Klimatmålen ska utökas med att de konsumtionsbaserade utsläppen tas med. Detta är något som Svensk Torv framfört i sitt dialogmöte med utredarna. I delbetänkandet från Miljömålsberedningen som i början av april överlämnades till regeringen ställer sig samtliga åtta riksdagspartier bakom förslagen. Några av förslagen innebär att det klimatpolitiska ramverket ska kompletteras med mål om klimatpåverkan

Synen på utsläppen vidgas i utredningsförslag Läs mer »

Politiskt stöd för torvbruket i Näringsutskottet

För första gången har tre partier; Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i Näringsutskottets betänkande lämnat reservationer som föreslår tillkännagivanden om ”satsningar på och ett främjande av torvutvinning”. Det räckte dock inte ända till beslut i Riksdagen eftersom de tre partierna inte fick någon majoritet för sitt stöd sitt stöd för det hållbara torvbruket i Sverige. –

Politiskt stöd för torvbruket i Näringsutskottet Läs mer »

Ryttarens Torvströmuseum – en lok-al historia

Under hösten fick Föreningen Ryttarens Torvströfabrik ett fråga via Svensk Torv från Econovas vd Jeanette Tretten som erbjöd föreningen att ta hand om ett motorlok från en torvtäkt i Skåne. De rälsbundna transporterna där hade upphört, rälsen var uppriven och anläggningen skulle stängas. Econova hade inte heller någon användning av loket och alternativet var skrotning.

Ryttarens Torvströmuseum – en lok-al historia Läs mer »

Svensk Torv på Nordiska Trädgårdsmässan

I år blev det äntligen en fysisk mässa när det var dags för Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan i Älvsjö, den 31 mars till 3 april. Branschföreningen Svensk Torv var en av utställarna på den uppskattade Rådgivningsgatan som FritidsOdlingens Riksorganisation (FOR) driver. Här kunde besökarna träffa experter inom respektive område och ställa frågor om allt som

Svensk Torv på Nordiska Trädgårdsmässan Läs mer »