maj 2022

Torv spelar en avgörande roll för att förse världen med mat

Kekkilä-BVB är ett av Europas ledande företag inom odlingssubstrat för professionell odling och den största producenten av jord för hem och trädgård. Jaco Dijkshoorn, Director BUMaterials and Procurement på Kekkilä-BVB, ger här en inblick i råvarumarknaden för odlingssubstrat i Europa och torvens roll på marknaden. – Fördelarna med torv är att det är en råvara …

Torv spelar en avgörande roll för att förse världen med mat Läs mer »

Synen på utsläppen vidgas i utredningsförslag

Klimatmålen ska utökas med att de konsumtionsbaserade utsläppen tas med. Detta är något som Svensk Torv framfört i sitt dialogmöte med utredarna. I delbetänkandet från Miljömålsberedningen som i början av april överlämnades till regeringen ställer sig samtliga åtta riksdagspartier bakom förslagen. Några av förslagen innebär att det klimatpolitiska ramverket ska kompletteras med mål om klimatpåverkan …

Synen på utsläppen vidgas i utredningsförslag Läs mer »

Politiskt stöd för torvbruket i Näringsutskottet

För första gången har tre partier; Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i Näringsutskottets betänkande lämnat reservationer som föreslår tillkännagivanden om ”satsningar på och ett främjande av torvutvinning”. Det räckte dock inte ända till beslut i Riksdagen eftersom de tre partierna inte fick någon majoritet för sitt stöd sitt stöd för det hållbara torvbruket i Sverige. – …

Politiskt stöd för torvbruket i Näringsutskottet Läs mer »

Ryttarens Torvströmuseum – en lok-al historia

Under hösten fick Föreningen Ryttarens Torvströfabrik ett fråga via Svensk Torv från Econovas vd Jeanette Tretten som erbjöd föreningen att ta hand om ett motorlok från en torvtäkt i Skåne. De rälsbundna transporterna där hade upphört, rälsen var uppriven och anläggningen skulle stängas. Econova hade inte heller någon användning av loket och alternativet var skrotning. …

Ryttarens Torvströmuseum – en lok-al historia Läs mer »

Svensk Torv på Nordiska Trädgårdsmässan

I år blev det äntligen en fysisk mässa när det var dags för Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan i Älvsjö, den 31 mars till 3 april. Branschföreningen Svensk Torv var en av utställarna på den uppskattade Rådgivningsgatan som FritidsOdlingens Riksorganisation (FOR) driver. Här kunde besökarna träffa experter inom respektive område och ställa frågor om allt som …

Svensk Torv på Nordiska Trädgårdsmässan Läs mer »