Årsmöte i Sveriges mesta torvlandskap

Lite ovant var det för alla medlemmar som samlades för att för första gången på två år ha ett årsmöte på plats efter de senaste digitala möten då de inte kunnat träffats. På programmet stod årsmötesförhandlingar och en guidning i hur besluten tas i EU, men också en gemensam middag och ett studiebesök på två fabriker som tillverkar jord respektive strötorv.

Platsen för årsmötet var Scandic hotel i Värnamo, mitt i torvtäta Småland, och närmare 20 medlemmar deltog i årsmötet. Ordförande Pia Holmberg välkomnade alla deltagare som var på plats och de som valt att delta digitalt. Under årsmötesförhandlingarna blev det klart att styrelsen för nästa år speglar den  nuvarande  situationen; med en minskning av energitorvföretag och ökning av företag inom växttorv. Mattias Andersson från BMR Produkter, som producerar strötorv, var en av de nya som valdes in i styrelsen. 
   – Det är glädjande att vi har representanter från  strötorven i styrelsen, som kan föra fram torvens betydelse för djurhållningen i Sverige i våra kontakter med politiker och myndigheter, sade Pia Holmberg.

Torvbranschen är beroende av de beslut som fattas i EU. Det är dock inte helt enkelt för en liten förening att bevaka angelägna frågor och kommande beslut i EU. En programpunkt på årsmötet var en digital guidning av hur EU fungerar arrangerad av Klas Jansson vid Europahuset i Stockholm. Den gav medlemmarna en möjlighet att orientera sig i europapolitiken. Europahuset är  Europaparlamentets och EU-kommissionens gemensamma  informationscenter som ligger i Stockholmen. 
   – Vi sprider kunskap om EU och främjar dialog och debatt om aktuella EU-relaterade sakpolitiska frågor, berättade Klas Jansson.

Möte med nya medlemmar

En digital guidning av hur EU fungerar arrangerad av Klas Jansson vid Europahuset i Stockholm.

Efter årsmötet blev det tid för medlemmarna att träffas. Robert Hallgren är en ny medlem som för första gången var med. Han har nyligen tagit över driften på en torvtäkt i Frändefors nära Vänersborg av sin vän Conny Karlsson som också var med på mötet.

Det var Connys pappa som startade tovtäkten och Conny har sedan övertagit den och fått ett förlängt torvtäktstillstånd. Torvtäkten hör till det mer annorlunda slaget eftersom torven måste bärgas med en båt.

– Än så länge har jag inte kommit i gång med att skörda torv men till sommaren ska vi börja, förklarade Robert. Conny har konstruerat en pråm med liten lyftkran som kan ta upp den vattendränkta torven. Ett annat problem som måste lösas är hur den tunga, blöta torven ska förvaras och torka.
   – Det är bra att vi är här och kan få tips av alla erfarna torvproducenter, sade Robert.

Studiebesök i Bredaryd

Andra dagen på årsmötet var det ett studiebesök i Bredaryd med rundvisning på både Hasselfors Gardens jordfabrik och RS Produkters fabrik för stallströ. Fabrikerna ligger mitt i skogen och härifrån transporteras torvprodukter till hela landet men även utomlands.

Årsmötet avslutades med en gemensam lunch på Bredaryds värdshus innan medlemmarna skiljdes åt. Nästa tillfälle att mötas är på höstmötet och innan dess ligger en skördesommar som alla hoppas ska bli bättre än fjolårets.

TorvForsk på egna ben

En punkt på årsmötet handlade om Forskningsstiftelsen TorvForsk. Branschföreningen Svensk Torv och Stiftelsen Svensk Torvforskning har haft styrelser som bestått av samma personer, då detta har varit praktiskt bland annat mötesmässigt. TorvForsk ingår som den svenska nationalkommittén i den internationella forskningsorganisationen IPS, International Peatlands Society. Med en separat styrelse för TorvForsk som inte har direkta kopplingar till industrin är det lättare att samla fler intressenter kring alla frågor som berör torvmarker, vilket är oerhört viktigt eftersom de dikade torvmarkerna har en stor
inverkan på vårt klimat. 

I år var därför det första årsmötet som endast styrelsen för Svensk Torv valdes. TorvForsk ska senare i vår ha ett eget årsmöte och då välja styrelse och stadgar. Den som ansvarar för den svenska nationalkommitténs nybildade genom en fristående stiftelse är Sabine Jordan, forskare vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, och som även på årsmötet valdes in som suppleant i styrelsen för Svensk Torv.

Tex och foto: Ingrid Kyllerstedt

Länkar