september 2019

Nya rön om vitmossodling väckte intresse

Vitmossodling i stor skala på avslutade torvtäkter skulle minska utsläppen av växthusgaser, säkerställa odlingssubstrat och bidra till flera av de svenska miljömålen. Det konstaterades under ett seminarium vid SLU i Uppsala, som forskaren Sabine Jordan och Institutionen för mark och miljö stod värd för. Seminariet syftade till att skapa dialog om torvmarkens användning i framtiden, med inbjudna deltagare från forskningen, […]

Nya rön om vitmossodling väckte intresse Läs mer »

Så klarar det svenska energisystemet klimatmålen

Ny rapport från IVA: Energi har Sverige gott om. Men politisk styrning, stora investeringar och samarbete krävs för att energisystemet ska nå klimatmålen. Det enligt Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) fjärde rapport i serien Vägval för klimatet. Torv är en del av det hållbara energisystemet och denna rapport är av intresse för oss. IVA-rapporten Så klarar det svenska energisystemet

Så klarar det svenska energisystemet klimatmålen Läs mer »

Viktigt seminarium för energitorvföretag

Den 12 november anordnar Energimyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket en informationsdag i Stockholm för verksamhetsutövare med fasta anläggninga.Dagen inleds med ett kostnadsfritt frukostseminarium med rubriken ”Är EU ETS tillräckligt för att Sverige och EU ska nå sina klimatmål – Behöver EU ETS stärkas och i så fall hur?”.  Frukosteminariuet omfattar presentation och paneldebatt om tänkbara reformer

Viktigt seminarium för energitorvföretag Läs mer »

Vi kan påverka framtiden

Sveriges nationella energi- och klimatplan, NEKP, håller på att utformas just nu. Den beskriver hur Sverige ska bidra till att nå de mål EU satt upp på energi- och klimatområdet. Därför bjöd Energimyndigheten som har ansva­ret för planen, in till ett informationsmöte om planen, då även Sveriges bidrag till total andel förnybar energi 2030 skulle

Vi kan påverka framtiden Läs mer »

Svenskt hållbart torvbruk ger torvbaserad jord till odling och skapar kolsänkor

Torv kan användas till mycket. Idag används torven främst till odling, energi och djurhållning men den kan också användas som filter för sanering, som fibrer i textilier och som byggmaterial. Torven skördas på olika sätt beroende på vilken mosse det är fråga om och vad torven ska användas till. I denna artikel får du veta

Svenskt hållbart torvbruk ger torvbaserad jord till odling och skapar kolsänkor Läs mer »

Svensk Torv bevakar och påverkar

Branschföreningen Svensk Torv arbetar intensivt med att påverka och bevaka områden som berör torvbranschen på olika sätt. Det innebär bland annat att vi deltar i olika seminarier. Denna vecka har vi varit med på SvD Energy Summit konferens, Energiföretagens seminarium med fokus på läget i elförsörjningen inför höst och vinter och ett seminarium om IPCC special

Svensk Torv bevakar och påverkar Läs mer »