Svensk Torv bevakar och påverkar

Branschföreningen Svensk Torv arbetar intensivt med att påverka och bevaka områden som berör torvbranschen på olika sätt. Det innebär bland annat att vi deltar i olika seminarier. Denna vecka har vi varit med på SvD Energy Summit konferens, Energiföretagens seminarium med fokus på läget i elförsörjningen inför höst och vinter och ett seminarium om IPCC special report Climate and Land arrangerad av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

SvD Energy Summit

Energiminister Anders Ygerman tillsammans med Peter Alestig och Sara L Bränström, SvD Näringsliv arrangör.
Energiminister Anders Ygerman tillsammans med Peter Alestig och Sara L Bränström, SvD Näringsliv arrangör.

På SvD Energy Summit konferens var dagens fråga: Allt ska elektrificeras men var ska elen komma ifrån?
Nyckelpersoner i energibranschens ekosystem gav sin syn på dagens marknad och berättade om de strategiska val de gjort och pratade om framtidens innovativa möjligheter och hot.

 – Vi måste öka lokal elproduktion nära våra stora befolkningscentra, sa Anders Ygerman.
Här ser Branschföreningen Svensk Torv stora möjligheter för energitorv.

 Här kan du läsa mer om seminariet.

Johan Kuylenstierna, Klimatpolitiska Rådet
Johan Kuylenstierna, Klimatpolitiska Rådet

Elförsörjning i framtiden

Nicole Burstein, Energiföretagen.
Nicole Burstein, Energiföretagen.

Energiföretagen arrangerade ett seminarium med fokus på läget i elförsörjningen inför höst och vinter.

Erik Hellström, kraftsystemanalytiker och Anna Jäderström, enhetschef Balansmarknad från Svenska kraftnät berättade om kraftbalansen föregående vinter och gav en prognos för kommande vinter.

Anna Jäderström sa bland annat att ”vi måste jobba mer tillsammans med leverantörerna än vad vi tidigare gjort”. 
Därför ska vi boka ett möte och informera om kraftvärme med energitorv.

Även Nicole Burstein, statistikansvarig och Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker från Energiföretagen deltog i seminariet.

IPCC special report Climate and Land

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, arrangerade ett seminarium om IPCC special report Climate and Land. Torv berörs främst genom markutsläpp och livsmedelssäkerhet.

Under seminariet fick vi höra experter från IPCC, Australien, Latinamerika och Asien och vi knöt värdefulla kontakter inom klimatområdet.
Här kan du läsa mer om seminariet

Markku Rummukainen, professor, medlem i IPCCs Sverigepanel.
Markku Rummukainen, professor, medlem i IPCCs Sverigepanel.
Länkar