november 2019

Anmäl dig till IPS årsmöte i Tallin

IPS, International Peatland Society, inbjuder till den 16:e världskongressen i Tallinn den 14 till 20 juni 2020. Det går att anmäla sig till förmånligt pris nu.För mer information och anmälan se hemsidan. Branschföreningen Svensk Torv är genom forskningsstiftelsen TorvForsk är medlemmar i IPS som är den samlande internationella organisationen för torvbruk och torvforskning. På världskongressen […]

Anmäl dig till IPS årsmöte i Tallin Läs mer »

Höstmöte med Svenska Skogen och miljömärkning

Årets höstmöte i Branschföreningen Svensk Torv hölls i Tankesmedjan Fores lokaler i Stockholm. Förutom medlemsmöte som omfattar presentation av verksamheten och budget för 2020 så innehöll programmet både föredrag från Fores programchef klimat, Mette Kahlin och information om benchmarking av svensk miljöcertifiering av torv enligt RPP av Robert Wedmo, Mark och Miljörådgivning. På höstmötet fick

Höstmöte med Svenska Skogen och miljömärkning Läs mer »

TORVFAKTA

Torv är en inhemsk råvarutillgång som är viktig både för vår energiförsörjning och de gröna näringarna; trädgård, skogs- och lantbruk.  Torv är också en efterfrågad exportvara till växthusodling. Torvbranschen står inför stora utmaningar och är samtidigt en stor möjlighet som ökar leveranssäkerheten av energi i Sverige, är ett alternativt strömaterial vid djurhållning och kan säkra

TORVFAKTA Läs mer »

Finns målkonflikter mellan miljölagstiftningen och klimatomställningen?

Det var temat på den gröna och liberala tankesmedjan Fores seminarium den 7 november. Tillståndsprocesserna är krångliga, kostsamma och långdragna vittnar många branschföreningar om, i likhet med Svensk Torv, vilket var en av anledningarna till att seminariet arrangerades. Ämnet lockade närmare hundra personer. Hur ska vi hitta rätt balans mellan hållbar utveckling och bevarande av

Finns målkonflikter mellan miljölagstiftningen och klimatomställningen? Läs mer »