Finns målkonflikter mellan miljölagstiftningen och klimatomställningen?

Det var temat på den gröna och liberala tankesmedjan Fores seminarium den 7 november. Tillståndsprocesserna är krångliga, kostsamma och långdragna vittnar många branschföreningar om, i likhet med Svensk Torv, vilket var en av anledningarna till att seminariet arrangerades.

Ämnet lockade närmare hundra personer. Hur ska vi hitta rätt balans mellan hållbar utveckling och bevarande av vår miljö och hur kan våra lagar och regelverk utformas för att styra mot hållbar utveckling och en grön ny-industrialisering, var några av frågorna som behandlades. Bakgrunden är att Sverige sedan 2018 har en ny klimatlag som innebär att varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från klimatmålet om att nå nettonollutsläpp 2045.

Lena Ek, rådgivare åt Balanskommissionen deltog tillsammans med Daniel Johansson, VD för Arise, Karin Dunér, chef för Industrienheten på Naturvårdsverket, Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen samt Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör på SCA. Moderatorer var Mette Kahlin McVeigh, chef för Klimatprogrammet, Fores, och Andreas Bergström, tillförordnad VD, Fores.

Björn Lyngfelt talade om den generösa möjligheten som ger enstaka personer möjlighet att överklaga tillstånd för projekt som kommun, länsstyrelse, sakägare m fl står bakom och som redan kostat både stora summor och resurser och pågått i många år. Daniel Johansson berättade om ett stort vindkraftsprojekt som i sista stund förhalats av långsökta skäl. Lena Ek sa att tillståndsbesluten är oförutsägbara och att hon hoppas på att detta möte kan vara början på en bättre dialog kring dessa frågor, något som Branschföreningen Svensk Torv också hoppas på. Johanna Sandahl efterlyste information om länsstyrelser där tillståndsprocesserna faktiskt fungerar bra.

Läs mer om seminariet och se det på Fores hemsida >>

Länkar