december 2020

2020 – Året då beredskap blev viktigt

2020 har varit ett minst sagt annorlunda år. Pandemin har satt ännu mer fokus på hur viktigt det är att den svenska torven får en rättvis bedömning och lyfts som den inhemska råvarutillgång den är, både för de gröna näringarna och vår energiförsörjning Torvbranschen, liksom flera andra verksamheter, har dock stora problem när det gäller …

2020 – Året då beredskap blev viktigt Läs mer »

Torvbrukets som klimatresurs och viktig råvara saknas i förslaget till taxonomi

EU:s nya taxonomi klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara. Branschföreningen Svensk Torv skriver i sitt svar på utkastet att taxonomiförordningen inte bör antas av följande skäl: Torv ska betraktas som en resurs genom att de läckande, dikade torvmarkerna efter skörd restaureras och blir till effektiva kolsänkor och värdefulla miljöer för växter och djur. Efterbehandlingarna …

Torvbrukets som klimatresurs och viktig råvara saknas i förslaget till taxonomi Läs mer »

Naturvårdsverkets underlag exkluderar torvbruket och innehåller sakfel

Markutsläpp har på senare tid fått en allt större betydelse för att nå dessa klimatmål och hållbar markanvändning har i detta sammanhang en nyckelroll. I ljuset av detta är det anmärkningsvärt att Naturvårdsverket i sitt underlag inför Sveriges rapportering av LULUCF-åtgärder 2013-2020 helt förbigår ”Peat Extraction Management” då ”Forest Management” och ”Cropland Management” finns med i underlaget.  …

Naturvårdsverkets underlag exkluderar torvbruket och innehåller sakfel Läs mer »

Vill du vara med i IPS?

2021 måste en ny nationalkommitté bildas.  Vill du stödja IPS och vara del i nätverket med experter på torv och torvmarker? Det går att vara personlig medlem eller företagsmedlem.   Efter årsskiftet är Branschföreningen Svensk Torv inte längre medlemmar i IPS (international Peatland Society) och TorvForsk kommer då inte längre att agera nationalkommitté. Men Sabine Jordan, …

Vill du vara med i IPS? Läs mer »

Torv och kolbullar – en bra mix på landshövdingebesök

Solen sken när Länsstyrelsen i Örebro kom på besök till Hasselfors Gardens torvtäkt och fabrik i Mosås utanför Örebro. Och med kolbullar på grillen fanns alla förutsättningar för ett lyckat besök.  Syftet var att visa det svenska unika hållbara torvbruket med efterbehandlade torvmarker och jordtillverkning samt forskningsprojektet med odling av sphagnum. I sista minuten måste …

Torv och kolbullar – en bra mix på landshövdingebesök Läs mer »

IPS Nyhetsbrev

IPS, International Peatland Society, är en organisation av företag och enskilda medlemmar som ägnar sig åt ansvarsfull förvaltning och klok användning av torvmarker och torv. IPS Snippet är ett nyhetsbrev som ges ut till medlemmar och övriga torvintresserade cirka en gång i månaden.  Här kan du läsa nr 12/2020 Läs mer om IPS >>

Det finns svavel i det förnybara

Tillståndsprocesserna är helt olika beroende på var i landet ansökan lämnas in. Detta skapar en orättosäkerhet, framhåller Branschföreningen Svensk Torv  i en debattartikel i Bioenergitidningen. Att dessutom fossilt svavelgranulat kan hamna i kategorin förnybart är ett annat missförhållande som tas upp i samma artikel. Läs hela debattartikeln i Bioenergitidningen här

Tillståndsmyndigheterna blandar ihop äpplen och päron

Tidningen Svensk Torv I diskussionerna om klimatförändringarna blandas orörda våtmarker ihop med redan dikade våtmarker, vilket har fått stora konsekvenser för den svenska torvbranschen.När politiker, myndigheter, domstolar och andra beslutsfattare inte förstår eller vill se skillnaden mellan dessa två helt olika naturty­per blir synen på klimatförändringarna skev, för att inte säga vinklad och rättsosäker. Dikade …

Tillståndsmyndigheterna blandar ihop äpplen och päron Läs mer »

Peatlands International 4.2020

IPS, International Peatland Society, är en organisation av företag och enskilda medlemmar som ägnar sig åt ansvarsfull förvaltning och klok användning av torvmarker och torv. Peatlands International 4.2020 är nu tillgänglig.Besök IPS medlemsmapp på för att ladda ner den. I samma mapp hittar du även IPS-strategin 2020-2024.  Vill du veta mer eller bli medlem läs mer …

Peatlands International 4.2020 Läs mer »