Torv och kolbullar – en bra mix på landshövdingebesök

Solen sken när Länsstyrelsen i Örebro kom på besök till Hasselfors Gardens torvtäkt och fabrik i Mosås utanför Örebro. Och med kolbullar på grillen fanns alla förutsättningar för ett lyckat besök. 

Syftet var att visa det svenska unika hållbara torvbruket med efterbehandlade torvmarker och jordtillverkning samt forskningsprojektet med odling av sphagnum. I sista minuten måste dock landshövding Maria Larsson lämna återbud på grund av att hon träffat en person med konstaterad Covid-19. Men Magnus Eklund, avdelningschef Miljöavdelningen, Marcus Sjöholm, tf enhetschef på enheten för Samhällsskydd och beredskap, och David Erlandsson, projektledare Skogsprogrammet, kunde i alla fall komma till Mosås som planerat för att träffa gruppen från Svensk Torv som förberett visningen ute på torvtäkten.

Svensk Torvs representanter visade Marcus Sjöholm. David Erlandsson och Magnus Eklund, Lässtyrelsen i Örebro Ekebymossen.
Svensk Torvs representanter visade Marcus Sjöholm. David Erlandsson och Magnus Eklund, Lässtyrelsen i Örebro Ekebymossen.

Svensk Torvs representanter visade Marcus Sjöholm. David Erlandsson och Magnus Eklund, Lässtyrelsen i Örebro Ekebymossen.

Pia Holmberg, ordförande i Svensk Torv och produktansvarig vid Hasselfors Garden, inledde med en presentation av torvtäkten och fabriken intill.
– Men innan vi går ut på täkten vill vi bjuda på en traditionell skogshuggarrätt; kolbullar, sade Pia.
 
Intill henne puttrade kolbullesmeten i gjutjärnsstekpannor i en lång rad på utomhusgrillen. Berith och Sverker Johansson stod i sina tidstypiska dräkter och serverade de frasiga, ganska tjocka pannkakorna med fläsk.
– Jättegott, tyckte alla besökarna.

Energitillskottet kom väl till pass eftersom det är en ganska krävande vandring att vara ute på en torvtäkt i flera timmar.

Berith och Sverker Johansson, Biobränslekompaniet, bjöd på kolbullar.
Berith och Sverker Johansson, Biobränslekompaniet, bjöd på kolbullar.

– Det här var väldigt intressant, konstaterade Magnus Eklund efter besöket och hans kollegor instämde och sade
att de fått nya inblickar i torvbruket, exempelvis torvens  etydelse för beredskapen när det gäller livsmedelsförsörjning och den nära kopplingen till skogsbruket.
 
-Jag tycker att visningen gick väldigt bra, sade Leif Olsson, Neova, efteråt. Vi fick visa länsstyrelsen exempel på skog som efterbehandling och de kunde själva se exempel på hur fort skogen växer upp efter fem, tio och 20 år. För att landshövdingen också skulle få chansen att få en personlig och initierad information om torvbruket och situationen för branschens företag, anordnades i efterhand ett digitalt specialmöte.
 
Efter mötet sammanfattade landshövding Maria Larsson situationen.
– Jag hör er frustration när det gäller tillståndsprocesserna och kan konstatera att det måste finnas en proportionalitet i besluten. Jag tycker ni gjort en mycket bra presentation av situationen och visat varför torv behövs och används i olika sammanhang, sade Maria Larsson.
 
– Regeringens signaler är viktiga, och de sipprar ned till oss på länsstyrelserna och därför vill jag uppmuntra er att jobba med att få gehör för era frågor hos regering och riksdag. Vad som står i regleringsbrevet är viktigt eftersom det ger oss på länsstyrelsen en inriktning hur vi ska arbeta, sammanfattade landshövding Maria Larsson det digitala mötet med Branschföreningen Svensk Torvs representanter.

Text och foto: Ingrid Kyllerstedt

De som medverkade vid besöket från Svensk Torv var:
Pia Holmberg, ordförande och produktchef Hasselfors Garden
Sofia Ekmark, projektledare för torv och tillstånd, Hasselfors Garden
Anders Hjalmarson, ägare till Mullmäster och ScanPeat
Jeanette Tretten, koncernchef Econova
Leif Olsson, Sales Manager, Neova
Sabine Jordan, forskare, SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet
Ingrid Kyllerstedt, ansvarig för politik och kommunikation, Svensk Torv.

De fick även studera mätningen av växthusgaserna och våtmarksodlingen som ingår i ett forskningsprojekt som leds av forskaren Sabine Jordan, SLU, Uppsala.
De fick även studera mätningen av växthusgaserna och våtmarksodlingen som ingår i ett forskningsprojekt som leds av forskaren Sabine Jordan, SLU, Uppsala.

Länkar