SvenskTorv

Filmer om Torv

På den här sidan hittar du olika filmer om torv.

ÅhusGrönt no cultivation without 50% peat!

Filmare: Thomas Merlöv, RaaTec

Inga blommor utan torv

Filmare: Thomas Merlöv, RaaTec (2019)

Svensk Torv goda exempel

Filmare: Thomas Merlöv, RaaTec (2018)

En kort informationsfilmer om torv som berättar om strötorv till djuren.

Utan Torv ingen växtodling

Filmare: Thomas Merlöv, RaaTec (2014)

En kort informationsfilmer om torv som berättar om växttorv inom odlingen.

Torvskola

av Thomas Merlöv

Mossar som redan är påverkade av dikning och tidigare täktverksamhet läcker idag stora mängder växthusgaser i form av metan och koldioxid.
Genom att tillvarata torven stoppas dessa diffusa utsläpp och torven kommer samhället till gagn.

Peat School

av Thomas Merlöv

Bogs that are already affected by trenching and former peat harvesting leak large amounts of greenhouse gases in the form of carbon dioxide and methane.
By utilizing the peat these emissions stops and the peat can be beneficial to the commonwealth.

Torven är klimatsmart

av Thomas Merlöv

Exempel på torvanvändning

av Thomas Merlöv

Torv som stallströ

av Thomas Merlöv

Blocktorvsproduktion

av Thomas Merlöv

Blocktorv som strö, foder och MCP-foder

av Thomas Merlöv

Elmia Garden oktober 2014

av Thomas Merlöv

Torvströ tillsammans med halm

av Thomas Merlöv

Är torven en lösning mot övergödning

av Thomas Merlöv