FILMER

Filmer om Torv

Här är två korta informationsfilmer om torv som berättar om strötorv till djuren och växttorv inom odlingen.

Svensk Torv goda exempel 2018

Filmare: Thomas Merlöv, RaaTec

Peter Torvinfo 2014-1

Filmare: Thomas Merlöv, RaaTec

Torvbruk - hot eller möjlighet för klimatet? Branschföreningen Svensk Torv på Almedalen 2017

Under Almedalsveckan 2017 arrangerade Svensk Torv ett seminarium om framtidens torvbruk. Som ingångsvärde för debatten var en av SvD´s mest klickade debattartiklar förra året ”Just nu dödar regeringen en hel bransch” av klimatdebattörerna Robert Wedmo, agronom och Rickard Axdorff, jägmästare. I den avslutande paneldebatten deltar sedan Mattias Goldmann, Fores, Claes Rülcker, Svensk Torv, Ingemar Nilsson (S) och Rickard Nordin (C).

Torvskola

av Thomas Merlöv

Mossar som redan är påverkade av dikning och tidigare täktverksamhet läcker idag stora mängder växthusgaser i form av metan och koldioxid.
Genom att tillvarata torven stoppas dessa diffusa utsläpp och torven kommer samhället till gagn.

Peat School

av Thomas Merlöv

Bogs that are already affected by trenching and former peat harvesting leak large amounts of greenhouse gases in the form of carbon dioxide and methane.
By utilizing the peat these emissions stops and the peat can be beneficial to the commonwealth.

Torven är klimatsmart

av Thomas Merlöv

Ex. på torranvändning

av Thomas Merlöv

Torv som stallströ

av Thomas Merlöv

Blocktorvsproduktion

av Thomas Merlöv

Blocktorv som strö, foder och MCP-foder

av Thomas Merlöv

Elmia Garden 7-9 oktober 2014

av Thomas Merlöv

Torvströ tillsammans med halm

av Thomas Merlöv

Är torven en lösning mot övergödning

av Thomas Merlöv