BIOENERGITIDNINGEN

​Svensk Torv finns med i Tidningen BIOENERGI som har som ambition att spegla det som sker inom bioenergiområdet genom att granska och lyfta fram personer, företag och händelser med fokus på Sverige och Norden.

Krönikor i Bioenergitidningen

Krönika i BIOENERGI nr 2 2021

Ett avgörande ord
Krönika i BIOENERGI nr 6 2020

Hela bilden måste fram för en trovärdig klimatpolitik
Krönika i BIOENERGI nr 5 2020

Klimatfrågan kräver att alla experter får komma till tals
Krönika ur tidningen Bioenergi nr 3 2020

Utan torvjord växer inte skogen
Krönika i BIOENERGI nr 2 2020

Torv och skog = sant
Krönika i BIOENERGI nr 6 2019

Det osar svavel om svensk landsbygd
Krönika i BIOENERGI nr 5 2019

Drömmen om ett ymnighetshorn är drömmen om oss
Krönika i BIOENERGI nr 3 2019

Färdplanen öppnar dörren för energitorv
Krönika i tidningen BIOENERGI nr 2 2019

Ny energitorv på önskelistan
Krönika i tidningen BIOENERGI nr 6 2018 

Debatten och konsekvensanalyserna kan inte vänta
Krönika i tidningen BIOENERGI nr 5 2018 

Krönika Bioenergitidningen

Tidningen BIOENERGI har sedan 1981 bevakat utvecklingen av bioenergimarknaden och etablerat sig som en seriös branschtidning. Tidningens läsare är beslutsfattare, inköpare, projektledare, skogsägare, jordbrukare, handläggare med flera inom fjärr- och kraftvärmesektorn, skogsindustrier, sågverk, träindustri, pelletsföretag, utrustningstillverkare, transportföretag, kommuner, länsstyrelser och myndigheter. Tidningen sänds också till medlemmar i Svebio, till utvalda målgrupper för respektive nummer samt till politiker.

Läs mer om Bioenergitidningen hemsida