BIOENERGITIDNINGEN

​Svensk Torv finns med i Tidningen BIOENERGI som har som ambition att spegla det som sker inom bioenergiområdet genom att granska och lyfta fram personer, företag och händelser med fokus på Sverige och Norden. ​

Tidningen BIOENERGI har sedan 1981 bevakat utvecklingen av bioenergimarknaden och etablerat sig som en seriös branschtidning. Tidningens läsare är beslutsfattare, inköpare, projektledare, skogsägare, jordbrukare, handläggare med flera inom fjärr- och kraftvärmesektorn, skogsindustrier, sågverk, träindustri, pelletsföretag, utrustningstillverkare, transportföretag, kommuner, länsstyrelser och myndigheter. Tidningen sänds också till medlemmar i Svebio, till utvalda målgrupper för respektive nummer samt till politiker.

Läs mer om Bioenergitidningen hemsida

Krönikor i Bioenergitidningen

Krönika i BIOENERGI nr 2 2021

Ett avgörande ord
Krönika i BIOENERGI nr 6 2020

Hela bilden måste fram för en trovärdig klimatpolitik
Krönika i BIOENERGI nr 5 2020

Klimatfrågan kräver att alla experter får komma till tals
Krönika ur tidningen Bioenergi nr 3 2020

Utan torvjord växer inte skogen
Krönika i BIOENERGI nr 2 2020

Torv och skog = sant
Krönika i BIOENERGI nr 6 2019

Det osar svavel om svensk landsbygd
Krönika i BIOENERGI nr 5 2019

Drömmen om ett ymnighetshorn är drömmen om oss
Krönika i BIOENERGI nr 3 2019

Färdplanen öppnar dörren för energitorv
Krönika i tidningen BIOENERGI nr 2 2019

Ny energitorv på önskelistan
Krönika i tidningen BIOENERGI nr 6 2018 

Debatten och konsekvensanalyserna kan inte vänta
Krönika i tidningen BIOENERGI nr 5 2018 

Svensk Torv i Bioenergitidningen