Krönika i BIOENERGI nr 2 2023

Finland har torv i sitt beredskapslager – Sverige har inget torvlager alls

I dessa tider med krig i Ukraina, ekonomiska kriser och oro för cyberattacker är det viktigare än någonsin att vi skapar trygghet på de sätt vi kan. Att staten säkerställer att det finns beredskapslager för viktiga samhällsmaterial är en central del av detta.

Under coronakrisens inledningsskede blev det påtagligt för alla svenskar hur viktigt beredskap är. Det fattades masker och desinfektionsmedel. Ja, det saknades beredskap för det mesta som vi behövde just då. Paniken spred sig samtidigt som många företag skänkte sina egna beredskapslager av skyddsutrustning. De hade den beredskap som staten saknade. Samtidigt rapporterades att Finland hade stora beredskapslager och inte behövde känna samma oro.

Trots denna erfarenhet av finskt förutseende har Sverige ingenting lärt och ingenting gjort. Vi har bara fossil, importerad olja i vårt beredskapslager som Energimyndigheten har uppdraget att ansvara för. Sverige har inget lager av vår inhemska, fossilfria, lagringsbara och planringsbara energiråvara: Torv.
Men det har däremot Finland. De har torv i sitt beredskapslager. Finland tänkte nämligen om när det gäller energitorv samtidigt som omvärlden förändrades 2022. Några dagar efter Ukrainakrigets utbrott stoppade de beslutet om att avveckla energitorv och Finland har nu, med hjälp av import av svensk torv, byggt upp ett stort beredskapslager som är dubbelt så stort som hela Sveriges årliga torvskörd.

3 miljarder ton olja i värmevärde

Sverige har enligt i Birgitta Dahls ”Prop. 1984/85:120 om riktlinjer för energipolitiken” enorma torvtillgångar: ”Mängden torv i Sverige. uttryckt i 50 procentig fukthalt, uppskattas till 15 miljarder ton. motsvarande 3 miljarder ton olja i värmevärde. Detta skulle kunna ersätta hela den nuvarande oljeförbrukningen i Sverige i närmare 200 år. ”

Men istället för att bygga beredskapslager och tillvarata vår naturtillgång uppmuntrar staten genom återvätningsprojekt att för evigt ödelägga de få torvtäkter för energitorv som ännu är i bruk. Samtidigt som skörden av energitorv minskat med 90 procent.

Och vi räddar inte ens klimatet genom att utradera den svenska torven. Torvbruket är väldigt litet: Endast 0,5 procent av Sveriges dikade markarealer används till torvbruk. På de resterande 99,5 procent av de dikade torvmarkerna är det annan verksamhet. Därför är torvbrukets miljö- och klimatpåverkan oerhört liten jämfört med de resterande verksamheterna.

Våra energibolag larmar om att situationen är oerhört akut. Beslut har fattats om att helt avveckla energitorv trots att täkterna har 25 års tillstånd kvar. Det är NU regering och riksdag måste agera. Men vad kan du som är intresserad av eller engagerad i bioenergi göra? Kräv att Sverige klassificerar torv som ett beredskapsbränsle och bygger upp ett beredskapslager med torv – precis som Finland gjort.

Ingrid Kyllerstedt
Politik och kommunikation, Branschföreningen Svensk Torv

Detta är en krönika ur Tidningen Bioenergi april 2023.
Här kan du läsa krönikan på tidningens hemsida.

Foto: Gustav Krohn Rime
Foto: Gustav Krohn Rime
Länkar