oktober 2022

Återvätning inte enda alternativet – Låt oss ta tillvara och nyttiggöra torven först

Återvätning förs fram som en effektiv åtgärd att stoppa emissioner från dikad torvmark. Men det finns alternativ som måste komma fram. I Sverige finns nämligen flera alternativ som har samma gynnsamma klimateffekter och som bygger på att torven tas om hand och nyttiggörs för odling. När torven skördats klart efterbehandlas alltid täkten och kan bidra […]

Återvätning inte enda alternativet – Låt oss ta tillvara och nyttiggöra torven först Läs mer »

Mer energitorv om Moderaterna får välja

”Torv är bättre än olja, både ur klimat- och beredskapsalternativ”. Det säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar och tidigare energipolitisk talesperson för Moderaterna, i en intervju i tidningen ATL. Han ser energitorv som ett sätt att hålla elpriserna nere. I artikeln framhålls det som Branschföreningen Svensk Torv hävdar; att svensk, fossilfri torv måste tas

Mer energitorv om Moderaterna får välja Läs mer »

Vänd på varje sten – även inom energipolitiken

Energikrisen är ett faktum och inför vintern finns farhågor både att elen kommer att stängas av för vissa användargrupper och att bristen på energiråvaror, som redan nu är stor, ska förvärras. Därför vill jag uppmana samtliga partier att genomföra en snabbutredning av energitorven. Detta framförde Branschföreningen Svensk Torv redan i december 2021 – långt innan

Vänd på varje sten – även inom energipolitiken Läs mer »

Det finns alternativ till återvätning med gynnsamma klimateffekter där torven tas tillvara

Branschföreningen Svensk Torv har lämnat in ett yttrande direkt till EU på EU kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur. Återvätning förs fram som en effektiv åtgärd att stoppa emissioner, men vi framhåller att i Sverige finns alternativ som har samma gynnsamma klimateffekter och som bygger på att torven tas om hand och nyttiggörs.

Det finns alternativ till återvätning med gynnsamma klimateffekter där torven tas tillvara Läs mer »

Allt fler bärodlare väljer torv

Odling i torvbaserade substrat har de senaste åren ökat kraftigt. I Sverige har vi idag hundratals hektar bärodling i tunnlar och efterhand som odlarna tröttnar på att flytta dem vartannat eller vart tredje år har många valt att permanenta odlingen som oftast sker i torvbaserade substrat. Man har byggt rännsystem i praktisk plockhöjd eller gjort

Allt fler bärodlare väljer torv Läs mer »

Röde 3

Detta är förmodligen Sveriges äldsta bevarade torvlok. Loket är i originalskick både exteriört och mekaniskt bortsett från drivmotorn som har fått bytas några gånger. I år kunde vi på Ryttarens torvströfabrik, tack vare ekonomiskt stöd från TFC (Torvfabrikernas centralförening), sätta igång loket igen. Vi har bytt motor, kompletterat drivkedjor och lagat reglage och elsystem. Röde

Röde 3 Läs mer »