december 2021

Hasselfors Garden – ett företag med djupa rötter

Hasselfors Garden AB är en del av Kekkilä-BVB som ingår i finska Neova Group. Kekkilä-BVB är ett av Europas ledande företag inom jord och odlingssubstrat. Företaget erbjuder produkter och tjänster för professionella växthusodlare, konsumenter, samhällsplanerare och markanläggare i över 100 länder. I slutet på 1800-talet riskerade smidesugnarna i Hasselfors att slockna i brist på träkol. […]

Hasselfors Garden – ett företag med djupa rötter Läs mer »

Tack för ert engagemang för Sveriges klimatanpassade torvbruk

Torven gör stor nytta för hela Sverige Vi vill tacka alla medlemmar, intressenter och samarbetspartners för det gångna året och för ert engagemang för Sveriges klimatanpassade torvbruk, som är unikt i Europa. Tillsammans kan vi göra skillnad! Vi fortsätter vårt enträgna arbete att informera om torven och att verka för att torv och torvmark förvaltas

Tack för ert engagemang för Sveriges klimatanpassade torvbruk Läs mer »

Snabbutred energitorven innan det är för sent

Branschföreningen Svensk Torv har skickat ett upprop till energiministern och samtliga ledamöter i Näringsutskottet. Svensk Torv  yrkar på att energitorven snabbutreds innan det är för sent.Följderna av besluten som just nu fattas i energibolagens styrelser är irreversibla och konsekvenserna ur ett brett och längre perspektiv, inte minst det viktiga beredskapsperspektivet, måste analyseras snarast.  Branschföreningen Svensk

Snabbutred energitorven innan det är för sent Läs mer »

Proportionerna och konsekvenserna är viktiga, inte minst för klimatets skull

I detta nummer av Tidningen Svensk Torv berättar vi om fem motioner som stöttar ett fortsatt torvbruk i Sverige. Ett torvbruk som bedrivs med EU:s mest rigorösa klimat- och miljölag med omfattande krav och kontroller. Torv skördas bara från dikade torvmarker som läcker växthusgaser och som efter torvskörd, med den obligatoriska efterbehandlingen, blir kolinlagrande marker

Proportionerna och konsekvenserna är viktiga, inte minst för klimatets skull Läs mer »