Nyhetsbrev från Branschföreningen Svensk Torv

Tack för ert engagemang för Sveriges klimatanpassade torvbruk

Torven gör stor nytta för hela Sverige

Vi vill tacka alla medlemmar, intressenter och samarbetspartners för det gångna året och för ert engagemang för Sveriges klimatanpassade torvbruk, som är unikt i Europa. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Vi fortsätter vårt enträgna arbete att informera om torven och att verka för att torv och torvmark förvaltas på ett hållbart sätt samt företräda torvbranschen i kontakter med regering, riksdag och olika myndigheter och organisationer samt EU. Vi har också under året fått till ett flertal möten med såväl politiker som myndigheter vilket är glädjande. Flera riksdagsmotioner handlar om stöd för ett fortsatt hållbart torvbruk. Läs gärna mer om det i senaste numret av vår tidning.

2021 har varit ytterligare ett annorlunda år. Pandemin pågår ännu men trots att den satte fokus på hur viktiga inhemska råvaror är, fortsätter den orättvisa bedömningen och desinformationen. Det får allvarliga konsekvenser för hela Sverige.

Gång på gång utelämnar media och andra aktörer den viktiga klimatinsatsen som torvbruket gör för Sverige: Att genom den obligatoriska efterbehandlingen stoppa ett av Sveriges största markutsläpp, från de dränerade torvmarkerna som orsakats av bidrag från staten i över 100 år för att utöka jord- och skogsarealen i landet.

Torvbruket står för mindre än 0,5 % av växhusgasutsläppen från dikad torvmark. Vi är dessutom ensamma om att efterbehandla all mark och göra den kolinbindande samtidigt som torven tas tillvara.

Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete 2022!

Årsmöte 2022

Och du som är medlem! Glöm inte att boka in årsmötet som äger rum i Värnamo den 29 – 30 mars 2022. Välkommen!

Energitorven måste snabbutredas

Öppen torvtäkt hos Neova
Fotot är från Neovas arrangemang Öppen torvtäkt och visar hur energitorv skördas.

Branschföreningen Svensk Torv har skickat ett upprop till energiministern och samtliga ledamöter i Näringsutskottet.
Svensk Torv yrkar på att energitorven snabbutreds innan det är för sent.

Följderna av besluten som just nu fattas i energibolagens styrelser är irreversibla och konsekvenserna ur ett brett och längre perspektiv, inte minst det viktiga beredskapsperspektivet, måste analyseras snarast. Läs uppropet här.

Torv spelar en avgörande roll för att förse världen med mat

Jaco Dijkshoorn, Director BU Materials and Procurement, Kekkilä-BVB
Jaco Dijkshoorn, Director BU Materials and Procurement, Kekkilä-BVB

Torv spelar en avgörande roll för att förse världen med mat. Med tanke på den befolkningsökning vi har i världen, den växande efterfrågan samt de utmaningar som finns för att ha tillräckligt med mat till alla framöver så behöver vi kunna använda alla resurser vi har.

Kekkilä-BVB är ett av Europas ledande företag inom odlingssubstrat för professionell odling och den största producenten av jord för hem och trädgård. Tidningen Svensk Torv fick möjlighet att ställa några frågor till Jaco Dijkshoorn, Director BU Materials and Procurement, om råvarumarknaden i Europa och framförallt om torvens roll på marknaden. Läs hela artikeln här.

Torvfakta

Torvfakta

Jorden du köper till din trädgård är baserad på torv. 380 miljoner skogsplantor drivs upp i torv varje år. Nästan alla odlade bär och grönsaker du äter är odlade i torv.

Ladda gärna ner detta faktablad och sprid informationen om den svenska hållbara torven.

 

Missa inte medlemssidorna

Du som är medlem i Branschföreningen Svensk Torv har tillgång till en hel del information på våra medlemssidor. Har du inte lösenordet hör av dig till info@svensktorv.se
Till medlemssidorna

God Jul 2021
Länkar