februari 2020

EU-kommissionen och den gröna given

Svens Torv deltog på ett seminarium om EUs Green deal. På samma sätt som stålindustrin ges möjlighet att bli klimatneutral borde svensk hållbar torv klassificeras som ett additiv inom EU eftersom det är en unik inhemsk råvara som är värdefull för Sverige, både ur säkerhets- och livsmedelsförsörjningsperspektiv. Det klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit leds av […]

EU-kommissionen och den gröna given Läs mer »

Glöm inte att anmäla dig till årsmötet

Den 11–12 mars anordnar Svensk Torv och TorvForsk årsmöte för alla medlemmar med ett intressant program. Kom och hör hur Holmen arbetar med skogsfrågor och vad 8000 år gamla stubbar kan avslöja om klimatet. Dessutom utlovas intressanta medlemsfrågor och gemenskap under konferensen som äger rum i vackra Krusenbergs herrgård nära Arlanda. Mer information och anmälan

Glöm inte att anmäla dig till årsmötet Läs mer »

Torv passar in på storskalig produktion av biodrivmedel

Ny utredning från Svebio Svebio har slutfört en utredning med tre förslag på konkreta styrmedel som gör att Sverige kan realisera potentialen av främst skogsrester till biodrivmedel och biojetbränslen. Här passar även den svenska hållbara torven in. – Torv liksom annan biomassa har stor potential att kunna omvandlas till biodrivmedel. Detta har visats både för

Torv passar in på storskalig produktion av biodrivmedel Läs mer »

Ny rapport om hur Sverige kan bli klimatneutralt

Igår var vi på IVA:s seminarium om syntesrapporten ”Så blir Sverige klimatneutralt” som avslutade ett ambitiöst projekt där fem olika delprojekt resulterat i lika många rapporter, bl a om energisystemet. IVA har utifrån detta arbete tagit fram sju strategier för att Sverige ska nå klimatmålen. Svensk Torv berörs av flera, främst av Strategi 6 Nyttiggör

Ny rapport om hur Sverige kan bli klimatneutralt Läs mer »

Viktig utredning som berör torvbruket överlämnad

Vägen till en klimatpositiv framtid heter betänkandet som Klimatpolitiska vägvalsutredningen överlämnade den 29 januari. Branschföreningen Svensk Torv var med på pressträffen när utredaren Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör för Statens Geotekniska Institut, överlämnade sitt slutbetänkande om negativa utsläpp av växthusgaser till miljö- och klimatminister Isabella Lövin.  Åsa-Britt Karlsson har lett utredningen som beställdes för ett och ett halvt

Viktig utredning som berör torvbruket överlämnad Läs mer »