EU-kommissionen och den gröna given

Svens Torv deltog på ett seminarium om EUs Green deal. På samma sätt som stålindustrin ges möjlighet att bli klimatneutral borde svensk hållbar torv klassificeras som ett additiv inom EU eftersom det är en unik inhemsk råvara som är värdefull för Sverige, både ur säkerhets- och livsmedelsförsörjningsperspektiv.

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Milan Elkerbout, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och vid Center for European Policy Studies (CEPS), Lars Zetterberg, klimatpolitisk expert på IVL Svenska Miljöinstitutet och programchef för Mistra Carbon Exit, Thomas Hörnfeldt, Vice President Sustainable Business & Public Affairs, SSAB, samt moderator Lovisa Källmark, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Lars Zetterberg, klimatpolitisk expert på IVL Svenska Miljöinstitutet och programchef för Mistra Carbon Exit berättade om handeln med utsläppsrätter.

Det klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit leds av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Chalmers och arbetar för att Sverige ska nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045. Programmet analyserar och identifierar de tekniska, ekonomiska och politiska utmaningarna som Sverige står inför och föreslår hur svensk industri kan ställas om för att klara målet. Läs mer.

Här kan du ta del av ett policydokument om EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) som programmet nyligen har publicerat.

Länkar