september 2021

Torvutvinning bör vara en del av ekonomisk verksamhet som bidrar till taxonomins miljömål

EU: s taxonomi för hållbara investeringar – Branschföreningen Svensk Torv stöder kommissionens ambitiösa klimatpolitik och åtgärder mot en mer hållbar framtid. Vi välkomnar strategin för hållbar finansiering som en av de viktigaste åtgärderna för att finansiera den europeiska gröna given och stödja kampen mot greenwashing genom en robust, vetenskapsbaserad taxonomiram. Efter genomförandet kommer EU: s …

Torvutvinning bör vara en del av ekonomisk verksamhet som bidrar till taxonomins miljömål Läs mer »

Täkttillstånd, klimat- och miljöfrågor och okunskap

Den svenska torvbranschen har en hel del utmaningar och har så haft i många år. Ett företag som kämpar på och tror på en framtid för torv som odlingssubstrat är familjeföretaget Mullmäster som förvärvade Scanpeat för drygt fem år sedan. I en artikel i tidningen Viola berättar företaget bland annat tillståndsprocesserna för att få tillstånd …

Täkttillstånd, klimat- och miljöfrågor och okunskap Läs mer »

Biologisk mångfald – var med och påverka standarden

Den svenska standarden för naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald, SS 199000 eller NVI-standarden som den också kallas, genomgår en omfattande revidering. Förslag till ny utgåva är ute på remiss under hösten 2021. I syfte att presentera den nya utgåvan och svara på frågor bjuder den tekniska kommittén för Naturvärdesinventering in till ett remisseminarium den 22 september, …

Biologisk mångfald – var med och påverka standarden Läs mer »

Torv – bästa basen för odlingsjord

Torven är ett av de viktigaste och mest använda naturliga växtsubstraten vid trädgårdsskötsel. Jordpåsen du bär hem till din trädgård är ofta baserad på torv. 380 miljoner skogsplantor drivs upp i torv varje år. Nästan alla odlade bär och grönsaker du äter är odlade i torv. Vår bransch förser förväntansfulla fritidsodlare med jordsäckar genom många …

Torv – bästa basen för odlingsjord Läs mer »

Risk för brist på odlingstorv

Riksdagspolitiker besökte torvtäkt En enkät bland medlemsföretagen i Branschföreningen Svensk Torv visar att det snart kommer bli brist på svensk, hållbar torv – om inget görs. För att informera om den allvarliga situationen för torvbruket anordnades ett studiebesök för riksdagsledamöter och sakkunniga. Torv är en nödvändig råvara Torv är en nödvändig råvara för jord inom …

Risk för brist på odlingstorv Läs mer »

Torvbranschen ”skriker” efter nya tillstånd

De konsekvenser som det skulle få om torvproduktionen inte längre kan fortsätta behöver uppmärksammas allt mer och framförallt behöver politikerna få upp ögonen för hur det ser ut. Det anser branschföreningen Svensk Torv, som under veckan bjöd in ett antal riksdagsledamöter till Mosås, för att visa produktionen och klargöra de konsekvenser som inträffar om inte …

Torvbranschen ”skriker” efter nya tillstånd Läs mer »

EU’s nya gödselmedelsförordning ​

Viktig information till alla medlemmar med växttorv och odlingssubstrat i Svensk Torv. I juli nästa år träder EU’s nya gödselmedelsförordning (Fertilizer Product Regulation, FPR) i kraft. Alla som exporterar odlingssubstrat och gödsel till EU-länder behöver lära sig mer om den. I Sverige har vi tidigare inte haft någon lagstiftning som reglerat odlingssubstrat och den nya …

EU’s nya gödselmedelsförordning ​ Läs mer »