Torvbranschen ”skriker” efter nya tillstånd

De konsekvenser som det skulle få om torvproduktionen inte längre kan fortsätta behöver uppmärksammas allt mer och framförallt behöver politikerna få upp ögonen för hur det ser ut. Det anser branschföreningen Svensk Torv, som under veckan bjöd in ett antal riksdagsledamöter till Mosås, för att visa produktionen och klargöra de konsekvenser som inträffar om inte tillståndsprocessen förändras.

Torv används till största delen i odlingsjord, för skogsplantering och yrkesodling inte minst, något som Svenskt Torv tycker belyses allt för lite. 
  – Intresset för odling har ökat dramatiskt sista åren, dessutom pratas det om att vi ska äta mer vegetariskt. För det krävs jord att odla i och till den behövs torv. Det finns inga alternativ till torv som har lika bra egenskaper, säger Pia Holmberg.

Här kan du läsa en artikel om studiebesöket i Länsposten

Studiebesöktet på Mosås arrangerades av Branschföreningen Svensk Torv. Torv har en central roll för Sveriges livsmedelsförsörjning, skogsplantering och grön omställning med klimatet i fokus ändå är okunskapen om det svenska hållbara torvbruket stor.
Under studiebesöket på Mosås gavs deltagarna möjlihet att uppleva torvskörd och efterbehandling och samt ny vitmossforskning. På plats fanns forskare och företrädare för det svenska hållbara torvbruket som guidade och informerade på plats. 

Studiebesök vid Mosås, Hasselfors Garden
Länkar