september 2018

Elmia Garden 2018

Elmia Garden är en stor branschmässa och mötesplats inom den gröna näringen som gick av stapeln den 26-27 september. Cirka 3 000 besökare erbjuds förutom utställningar, nya trender, seminarier och andra aktiviteter.  Branschföreningen Svensk Torv var på plats på denna stora och intressanta mässa i Jönköping där flera medlemsföretag ställde ut så som ScanPeat, Econova, […]

Elmia Garden 2018 Läs mer »

Politikerbesök på torvtäkter

Under sommaren har Hasselfors Garden haft besök av politiker på två av sina torvtäkter, Ekebymossen i Örebro och Bredmossen i Bäckefors.– I Örebro blev vi kontaktade av Socialdemokraterna som ville veta mer om verksamheten. I Bäckefors blev mötet till tack vare initiativ från Fredrik Borg Dunge, Neova och Ingrid Kyller­stedt, Svensk Torv, berättar Sofia Ekmark,

Politikerbesök på torvtäkter Läs mer »

Öppen torvtäkt hos Neova

Det moderna torvbruket tar tillvara skogens resurser och efter skörd återskapas värdefulla miljöer. Bioenergiföretaget Neova håller årligen öppna torvtäktsdagar för att visa och informera om torvproduktionen.   Neova som är ett av Branschföreningen Svensk Torvs medlemsföretag och Sveriges största producent av torv arrangerade öppen torvtäkt på Hällarydsmossen i augusti. Under dagen berättades om hur torv

Öppen torvtäkt hos Neova Läs mer »

Torven är unik och mångsidig

Torv är en naturlig råvara – för energiändamål, odling och djurhållning. Den torra och varma sommaren har resulterat i att torvskörden har hög kvalitet. Dock ifrågasätts torven och det kan vara bra att reflektera lite över varför torv är så dominerande som jordråvara. Torv finns i stora kvantiteter och i enhetliga kvaliteter. Sammanlagt produceras ca 1,5 miljon kubikmeter växttorv årligen i Sverige. Torvens egenskaper är

Torven är unik och mångsidig Läs mer »

Ny rapport om arter i grön infrastruktur

Artdatabanken har sammanställt rapporten ”Arters spridning i en grön infrastruktur ‒ kunskapsöversikt och vägledning för analyser” som kan bidra till arbetet med arter i en grön infrastruktur. Fokus ligger på forskningsstudier av djurs, växters och svampars spridning i terrestra landskapstyper som skog, gräsmarker, våtmarker och fjäll. Denna rapport innehåller fem kapitel som tillsammans ska bidra

Ny rapport om arter i grön infrastruktur Läs mer »

Hållbarhet och miljö – men var är torven?

Almedalen 2018 Branschföreningen Svensk Torv bevakade åtta seminarier och debatter under Almedalsveckan 2018. Det står helt klart att det är viktigt att torvbranschen fortsätter sitt informa­tionsarbete om torvens miljö- och klimatfördelar. Pelletsförbundet och Svebio hade en gemensam träffpunkt under fyra dagar och arrangerade ett antal seminarier. Under seminariet ”Är skogen en bra bas för bioekono­min?” diskuterades bland

Hållbarhet och miljö – men var är torven? Läs mer »

Orden stöttar men handlingen saknas

Nytt nummer ute av Tidningen Svensk Torv Den torra och varma sommaren har resulterat i att årets torvskörd både är ovanligt stor och har bra kvalitet samtidigt som efterfrågan på torv ökat markant eftersom det råder brist på halm och foder till djuren. Torv är en viktig råvara i Sverige, inte minst i krissituationer, både för jordbruket, odlingssektorn och inom djurhållningen

Orden stöttar men handlingen saknas Läs mer »

Hjälp oss att nå fram!

Vi använder oss av hemsida, Facebook, Tidningen Svensk Torv, debattartiklar, personliga möten i form av debatter, seminarier och rundabordssamtal mm.Hjälp oss att nå fram! Fyll i formuläret nedan och var med och tävla om presentkort hos Hasselfors Garden till ett värde av 200 kronor styck. Tre vinnare kommer att utses efter den 15 oktober 2018.

Hjälp oss att nå fram! Läs mer »

Ökad import av energitorv från Vitryssland

En av Sveriges största råvaror är torv från dränerade torvmarker, ändå ökade importen av energitorv från Vitryssland med 34 procent under 2017. Skörden av energitorv minskade under 2017. Minskningen blev 23 procent jämfört med 2016. Orsaken var främst vädret. Importen av energitorv ökade med 34 procent, främst från Vitryssland, medan exporten av växttorv, mestadels till

Ökad import av energitorv från Vitryssland Läs mer »

Höstmöte för medlemmar

Som medlem i Branschföreningen Svensk Torv och/eller Stiftelsen Svensk Torvforskning är du välkommen till höstmötet den 12-13 november i Stockholm. Boka in årets höstmöte som äger rum den 12-13 november 2018 i Stockholm. ​Förutom årsmötesförhandlingar och föredrag får vi bland annat en guidad visning av riksdagshuset.Logga in på medlemssidorna, läs mer om höstmötet och anmäl dig

Höstmöte för medlemmar Läs mer »