Politikerbesök på torvtäkter

Under sommaren har Hasselfors Garden haft besök av politiker på två av sina torvtäkter, Ekebymossen i Örebro och Bredmossen i Bäckefors.
– I Örebro blev vi kontaktade av Socialdemokraterna som ville veta mer om verksamheten. I Bäckefors blev mötet till tack vare initiativ från Fredrik Borg Dunge, Neova och Ingrid Kyller­stedt, Svensk Torv, berättar Sofia Ekmark, produktionsledare på Hasselfors Garden.

I Bäckefors var, förutom Sofia Ekmark, även entreprenö­ren Gert-Ove Eliasson och Lars Petterson som är produk­tionsledare på Neova samt Fredrik Borg Dunge med och kunde svara på frågor.

Sofia Ekmark, Hasselfors Garden.

Sofia anser att den här sortens besök är viktiga ur flera perspektiv.
– För mig som arbetar med tillståndsprocessen känns det viktigt att få berätta om problemen med tillståndsproces­sen som är både komplicerad och kostsam. Tillstånds­ansökan bedöms olika beroende på Länsstyrelse och tar orimligt läng tid att handlägga. Det är också bra att få visa hur det ser ut i verkligheten och hur ambitiöst vi arbetar utifrån miljöperspektivet och de krav som ställs på oss som verksamhetsutövare, säger Sofia.
 

Sofia säger att det är viktigt att få en ökad förståelse för torvproduktion och torvanvändning. Den torv som skördas ligger på redan dikad mark vilket innebär att den läcker koldioxid. Hon menar att det är viktigt att få kunskap kring detta och det stora klimatfördelar som tovbruk medför.

– Många har idag väldigt liten kunskap om torvproduk­tion och när vi får förklara hur vi arbetar och hur torven kan användas så ställer sig flera positiva till torvproduk­tion. Neova arrangerar årligen öppna torvtäkter, förhopp­ningsvis kommer vi att satsa på detta gemensamt så att vi har möjlighet att arrangera fler visningar, avslutar Sofia.

Lars Pettersson, Neova samt Jan-Åke Jansson och Daniel Jensen, Kristdemokraterna
Lars Pettersson, Neova samt Jan-Åke Jansson och Daniel Jensen, Kristdemokraterna
Länkar