april 2022

Svensk torv är viktig för mat, klimat och beredskap

”Så för klimatets skull, för vår livsmedelssäkerhets skull och för vår energiberedskaps skull: Värna och utveckla den svenska torvnäringen”, uppmanar Camilla Brodin (KD) riksdagsledamot, närings- och energipolitisk talesperson och Kjell-Arne Ottosson (KD) riksdagsledamot, miljö- och klimatpolitisk talesperson, i en debattartikel i ATL. Riksdagsledamöterna fortsätter:” I skärningspunkten av stora frågor som klimatomställning, nationell beredskap och livsmedelssäkerhet […]

Svensk torv är viktig för mat, klimat och beredskap Läs mer »

Vårt svenska torvbruk skapar nya våtmarker och stoppar utsläpp

Torv- och funktionsfrågor kan förefalla helt olika. Men det finns mer likheter än man kan ana. I åratal försökte Funktionsrätt Sverige informera och påverka för att synen på människor med funktionsvariationer skulle betraktas på ett neutralt sätt utifrån fakta. Det handlade inte om att bli omhändertagen utan om att få vara självständig. Det handlade om

Vårt svenska torvbruk skapar nya våtmarker och stoppar utsläpp Läs mer »

Politiskt stöd för torvbruket stärker bioenergin i Sverige

Äntligen har energitorven nått en framgång i energipolitiken. För första gången har tre partier; Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i näringsutskottets betänkande lämnat reservationer som föreslår tillkännagivanden om ”satsningar på och ett främjande av torvutvinning”. Tyvärr räckte det inte ända fram eftersom de tre partierna inte fick någon majoritet för sitt stöd för ett främjande av

Politiskt stöd för torvbruket stärker bioenergin i Sverige Läs mer »

Why horticulture still needs peat

För att förstå debatten kring torv måste vi titta bakåt och runt omkring oss och sätta in torvmarkernas betydelse för människor i ett mycket större perspektiv. Jack Rileys artikel om det brittisk torvbruket ger en betydligt mer balanserad bild av torvbruket än den ofta ensidiga bilden miljörörelsen ger. Oavsett du är för eller emot torv

Why horticulture still needs peat Läs mer »

Svensk Torv på Nordiska Trädgårdar

Jorden vi köper i säck består till större delen av torv. I Sverige finns det gott om torv men i flera länder ska torven fasas ut till fritidsodlingen. Trädgårdsjournalist Gunnel Carlsson och Pia Holmberg, Ordförande i Branschföreningen Svensk Torv Pia Holmberg, Ordförande i Branschföreningen Svensk Torv, berättade på Kunskapsscenen om den svenska hållbara torven som

Svensk Torv på Nordiska Trädgårdar Läs mer »